Broj nabora gume i oznaka opterećenja

Što je to nabor gume?

Kako bi se ojačala otpornost gume, struktura trupa je od velike važnosti. Nabori su slojevi sintetičkog platna (kevlar, najlon, poliester) koji pokrivaju u cijelosti trup i povezuju dva dijela šipke. Smješteni su na strateškim točkama gume.

  • U izravnom kontaktu sa petom kako bi se smanjilo trenje od naplatak.
  • Iznad dvostrukog sloja sintetičkog kaučuka koji igra ulogu cijevi kod guma bez zračne komore

Neke gume imaju slojeve nabora koji se preklapaju sukladno sa različitim kutovima. Ta karakteristika omogućava razlikovanje guma dijagonalne strukture (nabori se preklapaju prema kutovima od 55 stupnjeva) i guma radijalne strukture (slojevi nabora su postavljeni okomito na os rotacije guma)Danas su gume dijagonalne strukture naširoko potisnute od strane guma radijalne strukture, osim u slučaju nekih specifičnih primjena.

Zahvaljujući tehnološkom napretku i izumu sintetičkih vlakana, materijali koji se rabe za nabore su evoluirali.

Indeks opterećenja / broj strana na bočnoj strani gume može odrediti koje je maksimalno opterećenje koje guma može podnijeti sa tlakom koji preporučuje proizvođač.

Oznake opterećenja putničkih vozila imaju brojeve, dok se oznake za uslužna vozila klasificiraju abecednim redoslijedom (slova najbliža Z označavaju najotpornije gume koje mogu podnijeti najveći tlak i najveće terete).

Prije nego su usvojene oznake opterećenja, oznake nabora i / ili stvarni broj nabora su rabljeni kao mjera otpora. Što je bilo više nabora, to je trup bio čvršći.

Danas, oznaka opterećenja/ broj nabora ne odgovara u potpunosti broju nabora pod gaznim slojem gume već označava otpornost koja je ekvivalent nekadašnjim dijagonalnim naborima..

Većina guma za putnička vozila danas sadrži samo jedan ili dva nabora. Što se tiče guma za uslužna vozila sa oznakom za građevinsko vozilo (10, 12 ili14 nabora) oni imaju zapravo samo dva ili tri nabora tkanine ili čeličnog lima.

S obzirom da su, općenito, gume za putnička vozila dizajnirane da podnesu standardno opterećenje, na bočnim stranama guma obično nema takvih oznaka ili jednostavno stoji napomena SL (standard load - standardno opterećenje).


Sustav europske ekvivalencije oznaka nabora i maksimalnog tlaka/ putnička vozila
Oznaka opterećenjaSkraćenicaMaksimalni tlak
Standardno opterećenjeSL2,45 bar
Veće opterećenjeXL2,8 bar
Sustav europske ekvivalencije oznaka nabora i maksimalnog tlaka/ uslužna vozila
Oznaka opterećenjaOznaka za naborMaksimalni tlak
B42,45 bar
C63,35 bar
D84,35 bar
E105,30 bar
F126,30 bar