Kliknite ovdje za pretragu

Tlak guma za utrke

Donja tablica detaljno pokazuje tlak prilagođen vožnji tijekom utrka, takav se tlak ni u kom slučaju ne može odobriti za uporabu na cesti. Dakle, obavezno je ponovno uspostaviti početni tlak čim siđete sa staze.

Navedene jedinice tlaka služe kao smjernice. Probni vozač je slobodan da ih mijenja sukladno sa svojim potrebama i mehaničkim ograničenjima. Tlak se mora prilagoditi prema 0,15 bara za veću preciznost.

Kako ne biste rizikovali nepravilnu istrošenost DOT certificiranih guma, tlak ne smije biti prenizak. Zbog slabe napuhanosti, pojavljuje se mali krug istrošenosti na bloku ramena. Odgovarajuće napuhavanje omogućava da se smanje rizici.

Ponašanje vozača je svakako najvažniji parametar kako bi se osiguralo ujednačeno trošenje.

Vrsta vozilaPozicijaTlak
Vuča naprijedNaprijed2,4 / 3,15 bar
Natrag2,1 / 2,8 bar
Motor naprijed/ Vuča natragNaprijed2,4 / 3,15 bar
Nazad2,1 / 2,8 bar
Motor nazad/ Vuča nazadNaprijed2.4 / 3.15 bar
Iza2,4 / 2,8 bar

Kako smanjiti ili povećati podupravljanje ili preupravljanje?

Donja tablica prikazuje detalje promjena u gumama i geometriji koje su prilagođene takmičarskoj vožnji, one se ni u kom slučaju ne mogu odobriti za uporabu na cesti. Dakle, preporuča se da se ponovo postave početne mjere čim siđete sa staze.

Podešavanje Smanjenje podupravljanja Smanjenje preupravljanja
Tlak guma naprijed Viši Niži
Tlak guma natrag Niži Viši
Širina gume naprijed Veća Manja
Širina gume natrag Manja Veća
Nagib prednjih kotača Pozitivniji Negativniji
Nagib stražnjih kotača Negativniji Pozitivniji
Kut prsta naprijed Otvoreniji Zašiljeniji
Kut prsta nazad Zašiljeniji Otvoreniji
Kut pravca naprijed Pozitivniji Negativniji
Ovjesi naprijed Smekšati Stvrdnuti
Ovjesi nazad Smekšati Stvrdnuti
Stabilizatorska traka naprijed Fleksibilnija (tanja) Robusnija
Stabilizatorska traka nazad Robusnija (deblja) Fleksibilnija
Podjela težine Više težine naprijed Više težine nazad

Vožnja tijekom kišnog vremena

Preporuča se da povećate tlak guma za 0,4 do 0,7 bara u odnosu na tlak na suhom putu kako bi se izbjegao rizik od aquaplaninga.

Da vas podsjetimo: aquaplaning se dešava kada se formira sloj vode između gume i ceste. Taj sloj može odvojiti gumu od ceste te prouzročiti gubitak vučne sposobnosti.

Povećanje tlaka zaokružuje bočnu stranu gume smanjujući amplitudu ugiba.

Na taj način kontaktna površina postaje tanka i uska. To omogućava da se skulpture gume održe otvorenim za optimalnu evakuaciju vode.