Opće odredbe i uvjeti prodaje


Cilj naših Općih odredbi i uvjeta prodaje je učiniti kupca svjesnijim o njegovim pravima. Pozorno pročitajte informacije u nastavku.


Ovim se odredbama i uvjetima prodaje određuju uvjeti koji se primjenjuju na prodaju dobara društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU – dalje u tekstu "AD TYRES INTERNATIONAL SLU" ili "društvo" – osnovano prema zakonima Kneževine Andora i upisano na adresi Carrer Bonaventura Armengol br. 10, AD500 Andorra la Vella u Andori, s temeljnim kapitalom od 1.000.000,00 EUR pod registracijskim brojem NRT: L-711448-M. Datum upisa: 30. 5. 2016. pri Uredu Gospodarske komore.
Bilo koja fizička osoba ili poslovni subjekt koji kupuju na web-mjestu društva nazivat će se dalje u tekstu "klijent" ili "kupac".
Ove Opće odredbe i uvjeti prodaje predstavljaju sporazum između društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU i klijenta.


Uvod

Web-mjestu www.gumelider.com.hr mogu svi slobodno pristupiti. Ono je kreirano radi prodaje guma, kotača i lanaca za snijeg za fizičke osobe i poslovne subjekte. Na web-mjestu može se pronaći detaljan opis tih proizvoda.


1. Predmet

Ovim Općim odredbama i uvjetima utvrđuju se prava i obveze društva i klijenta prilikom mrežne prodaje proizvoda koje predlaže društvo. Klijent mora uzeti u obzir Opće odredbe i uvjete prodaje koji se mogu pronaći na web-mjestu u trenutku provjere valjanosti klijentove narudžbe.


2. Opće odredbe

Ove Opće odredbe i uvjeti prodaje primjenjuju se na prodaju proizvoda putem web-mjesta društva, korištenjem web-mjesta klijent prihvaća ove Opće odredbe i uvjete prodaje te na taj način sklapa sporazum s društvom. Društvo zadržava pravo izmjene postojećih Općih odredbi i uvjeta prodaje objavljivanjem nove verzije na web-mjestu u bilo kojem trenutku. Važeće Opće odredbe i uvjeti prodaje jesu one koje su objavljene na web-mjestu u trenutku plaćanja narudžbe.

Opće odredbe i uvjeti prodaje mogu se pronaći na sljedećoj adresi: https://www.gumelider.com.hr/opci-uvjeti-prodaje

Društvo potvrđuje da za sve narudžbe izdane na web-mjestu postoji mogućnost provjere valjanosti prije nego je narudžba izdana. Klijent izjavljuje da je pročitao Opće odredbe i uvjete prodaje te da ih u cijelosti prihvaća.

Sukladno britanskom zakonu klijent izjavljuje da ispunjava sve uvjete za zastupanje fizičke osobe ili poslovnog subjekta u čije ime postupa. Informacije koje je društvo registriralo služe kao dokaz svih transakcija osim ako se ne dokaže suprotno.

Svi se zahtjevi moraju slati službi za korisnike. Komercijalna služba društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može obrađivati te zahtjeve.

Kad se prijavi na svoj račun na web-mjestu društva, klijent u odgovarajućoj narudžbi može otvoriti mrežni zahtjev za podršku nakon prodaje. Službu za korisnike možete kontaktirati i tako da kliknete ovdje: https://www.gumelider.com.hr/kontakt


3. Cijena

Cijena proizvoda na našem web-mjestu iskazana je u britanskoj funti sa svim uključenim porezima te je detaljno pojašnjena na stranici samog proizvoda.

U skladu sa 16. odjeljkom u nastavku svaka narudžba podliježe zakonodavstvu države Andore. Smatra se da su ove narudžbe obrađene na teritoriju na kojem je osnovano društvo AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Posljedično, važeće cijene proizvoda mogu uključivati pristojbu za okoliš koju zahtijeva država Andora.

Ako su britanska tijela promijenila iznos PDV-a, društvo će na odgovarajući način prilagoditi cijene proizvoda.

U trenutku prodaje cijene su u kolicima za kupnju iskazane u britanskoj funti, uključujući sve poreze.

Cijena proizvoda mijenja se nekoliko puta dnevno. Cijene prikazane na web-mjestu mogu biti promijenjene u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti. No takve izmjene neće utjecati na bilo koju narudžbu koju je klijent već izdao prije tih izmjena.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU suglasno je primjenjivati cijenu koja je iskazana na web-mjestu u trenutku provjere valjanosti narudžbe. Telekomunikacijske troškove nužne za pristup web-mjestu društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU snosi klijent. Isto se primjenjuje i na troškove otpreme.


4. Proizvodi

Klijent može pogledati obilježja i cijenu proizvoda na web-mjestu društva.

Određene informacije, kao što su slike proizvoda ili prikazane informacije o kvaliteti i oznaka ocjene performansi, nisu utvrđene ugovorom. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može se smatrati odgovornim ako se naručeni proizvod ili pripadne informacije o kvaliteti i oznaka ocjene performansi razlikuju od slike prikazane na web-mjestu.

DOT oznaka odnosi se na datum proizvodnje guma. To je četveroznamenkasti broj koji označava tjedan i godinu datuma proizvodnje. Sve gume proizvedene prije manje od 36 mjeseci smatraju se novima. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može prihvatiti nijedan zahtjev za gume proizvedene u zadnjih 36 mjeseci.

Klijent potvrđuje da je informiran o troškovima otpreme, uvjetima plaćanja te uvjetima isporuke.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU poštivat će narudžbu klijenta u okviru ograničenja dostupnosti na zalihama. Ako određene stavke nema na zalihi, AD TYRES INTERNATIONAL SLU o tome će informirati klijenta.

Ti se podaci o narudžbi potom detaljno priopćuju klijentu na engleskom jeziku nakon potvrđivanja narudžbe te se smatra da je time sklopljen sporazum između društva i klijenta. Nakon potvrđivanja narudžbe klijentu se šalje sažetak i potvrda.

Dogovoreno je i naznačeno je ispod svake slike na našem web-mjestu da slike nisu utvrđene ugovorom. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može se smatrati odgovornim ako se naručeni proizvod razlikuje od slike prikazane na web-mjestu.

Osim u posebnim uvjetima, ovdje dodijeljena prava priznaju se samo fizičkoj osobi koja potpisuje narudžbu (ili vlasniku navedene adrese e-pošte).

U skladu sa zakonskim odredbama koje se tiču sukladnosti i skrivenih nedostatka, AD TYRES INTERNATIONAL SLU vratit će novac ili zamijeniti manjkave ili neodgovarajuće proizvode u narudžbi.

Povrat novca može se zatražiti na sljedeći način:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU organizira povrat manjkavih proizvoda o svom trošku te je suglasno u cijelosti vratiti novac klijentu u roku od deset radnih dana, računajući od trenutka kada je proizvod vraćen u skladište. Puni povrat ovisi o rezultatu stručne procjene i može se provesti ako procjena otkrije nedostatak koji ide u prilog klijentu.

Povrat će se uvijek provoditi korištenjem istih načina plaćanja koji su korišteni pri narudžbi (bankovna kartica, bankovni prijenos itd.).

Događa se da određeni proizvođači prodaju svoj proizvod pod različitim nazivom marke. To je, primjerice, slučaj s gumama Maxxis i Cheng Shin i CST, koje su tri marke koje je proizvela isto poduzeće: Cheng Shin / CST. Isto vrijedi i za marke Mitas i Sava. Te je gume proizvelo isto poduzeće te su stoga one iste kvalitete i performansi. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može unaprijed znati koja će marka guma biti isporučena za određenu narudžbu jedne od tih triju marki guma.

Ako klijent odluči vratiti gume, troškove povratne otpreme posljedično u cijelosti snosi klijent.

Ako AD TYRES INTERNATIONAL SLU organizira povrat proizvoda, troškovi povratne otpreme iznose 185 kn po stavci u slučaju da prikupljanje stavke/stavki obavlja profesionalni prijevoznik.

Klijent može odlučiti vratiti stavke o svom trošku. U tom slučaju klijent mora tražiti važeću adresu za povrat od društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU te će za povratnu otpremu u cijelosti odgovarati klijent. AD TYRES INTERNATIONAL SLU pribavit će klijentu dokumente za povrat koje je potrebno priložiti pošiljci. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može se smatrati odgovornim za bilo koju štetu ili gubitak tijekom povratnog prijevoza. Klijent će primiti cijeli iznos povrata u roku od deset radnih dana, računajući od trenutka u kojem je proizvod vraćen u skladište.

Povrat će se uvijek provoditi korištenjem istih načina plaćanja koji su korišteni pri narudžbi (bankovna kartica, bankovni prijenos itd.).


5. Pridržaj prava vlasništva

Proizvod ostaje u vlasništvu društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU dok cijena ne bude plaćena u cijelosti.

Ako je plaćanje blokirano ili ga je ponovno zatražio drugi kupac, AD TYRES INTERNATIONAL SLU može putem registrirane e-pošte bez kršenja prava klijenta zahtijevati vraćanje proizvoda na trošak klijenta do punog iznosa tog plaćanja.


6. Odredbe o otpremi

Načelno isporuka traje između dva i osam radnih dana. Ne možemo jamčiti vrijeme otpreme. Događa se da pošiljka kasni zbog prometnih poteškoća ili nezgoda tijekom prijevoza. Ograničenje vremena isporuke iznosi 30 dana po primitku plaćanja. Ako je to vremensko ograničenje prošlo, klijentu se može naknaditi šteta jednostavnim postavljanjem zahtjeva za otkazivanjem narudžbe.

Ako je kao adresa isporuke izabrana vulkanizerska radionica, klijent je dužan direktno kontaktirati vulkanizersku radionicu kako bi se postigao dogovor i provjerila dostupnost.

Za troškove otpreme nudi se naknada ako narudžba uključuje dva identična proizvoda.

Ako je naručena jedna stavka (automobilska guma, naplatak), troškove otpreme plaća klijent, osim ako se narudžba ne odnosi na motociklističke gume ili u određenim slučajevima gdje je ponuđena naknada za troškove otpreme za kupnju najmanje jedne gume.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU daje suglasnost da će isporučiti proizvode na adresu za dostavu koju je klijent naveo tijekom izdavanja narudžbe.

Ako narudžba sadrži nekoliko različitih stavki, može se dogoditi da te različite stavke neće biti isporučene istog dana, stoga se ne mogu prihvatiti zahtjevi klijenta u takvim slučajevima.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može snositi odgovornost ako je klijent naveo nepotpunu ili netočnu adresu za dostavu, što potom rezultira nemogućnošću isporuke proizvoda. U tom će slučaju trošak povratne otpreme od 185 kn u cijelosti biti naplaćeno klijentu.

Ako je klijent odsutan kada se isporučuje roba, klijent je dužan kontaktirati prijevoznika nadležnog za svoju pošiljku da bi ugovorio novi datum isporuke ili dobio adresu skladišta na kojoj će prijevoznik ostaviti pošiljku klijenta.

Ako Klijent propusti napraviti gore navedene radnje, pošiljka će biti vraćena u skladište društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU u roku od deset radnih dana, a trošak povratne otpreme naplatit će se klijentu. Po povratu stavki u skladište provest će se povrat novca klijentu, uz odbitak troška povratne otpreme u iznosu od 185 kn po pošiljci.

Za svaki gubitak ili oštećenje proizvoda odgovornost snosi klijent, od trenutka u kojem klijent prihvaća isporuku proizvoda.

Klijent mora pisanim putem obavijestiti prijevoznika o svim poteškoćama u vrijeme isporuke ili mora odbiti isporuku uz obrazloženje.

Klijent je dužan provjeriti stanje i sukladnost isporučenih proizvoda u vrijeme isporuke, bilo da se proizvod isporučuje na kućnu adresu ili na adresu vulkanizerske radionice.

Ako isporučeni proizvod ne odgovara naručenoj stavci ili je isporučena pošiljka oštećena, klijent je dužan odbiti isporuku. Zatim Klijent mora odmah o tome obavijestiti AD TYRES INTERNATIONAL SLU tako da kontaktira službu za korisnike društva putem mrežnog sustava ili slanjem faksa ili pisma (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol br. 10, AD500 Andorra la Vella, Andora).

AD TYRES INTERNATIONAL SLU neće prihvatiti nijednu stavku koja je već montirana ili korištena.

Ako klijent uskrati dati potpis na isporuku, zahtjev će ispuniti prijevozničko poduzeće. Klijentu će biti poslana potvrda o neprihvaćanju koju je potrebno vratiti uz navođenje datuma i s potpisom klijenta da bi se zahtjev mogao uručiti prijevozničkom poduzeću. Ako je roba isporučena u vulkanizersku radionicu, klijent je dužan zatražiti vulkanizersku radionicu da potpiše potvrdu.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi minimalno deset radnih dana od datuma kad je zahtjev ispunjen, a primitak odgovora od prijevozničkog poduzeća može potrajati i do četiri tjedna. Rok određuje prijevozničko poduzeće, AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvo kašnjenje.

Ako klijent kao adresu isporuke odabere jednu od vulkanizerskih radionica koja je partner društva, daje svoju suglasnost za montiranje guma u odabranoj vulkanizerskoj radionici. Troškove montaže određuje vulkanizerska radionica, a ne AD TYRES INTERNATIONAL SLU i klijent je dužan prihvatiti te cijene. Ako klijent odbije montirati gume u vulkanizerskoj radionici u kojoj je realizirana isporuka narudžbe, vulkanizerska radionica ima pravo potraživati od klijenta razuman iznos za prihvat i skladištenje klijentovih guma.

Društvo se ne može smatrati odgovornim za usluge montaže, balansiranja ili druge usluge vulkanizerskih radionica gdje je klijent naručio gume jer vulkanizerske radionice nisu ni na koji način povezane s društvom. Poslovni odnos između vulkanizerske radionice i klijenta predmet je sporazuma između vulkanizerske radionice i klijenta.

Informacije o vulkanizerskim radionicama, kao što su radno vrijeme, cijene i usluge, maksimalne dimenzije ugradnje itd. pribavljaju vulkanizerske radionice. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može se smatrati odgovornim ako se cijene ili radno vrijeme vulkanizerskih radionica prikazani na web-mjestu razlikuju od stvarnih cijena ili radnog vremena. Klijent snosi odgovornost za kontaktiranje odabrane vulkanizerske radionice radi isporuke te je dužan raspitati se o cijenama i dostupnosti prije nego li je narudžba izdana.

Te informacije mogu biti izmijenjene na web-mjestu bez znanja društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU.


7. Dostupnost i prezentiranje

Roba i cijene automatski se mijenjanju na web-stranici nekoliko puta dnevno. AD TYRES INTERNATIONAL SLU poštivat će narudžbu klijenta u okviru ograničenja dostupnosti na zalihama. Ako proizvoda nema na zalihama, AD TYRES INTERNATIONAL SLU bez odgađanja će o tome obavijestiti klijenta i u cijelosti isplatiti povrat novca klijentu istim načinom plaćanja na koji je narudžba prvobitno plaćena.


8. Kontakt

Naša korisnička služba dostupna je putem obrasca za kontakt za komercijalna pitanja ili putem mrežnog sustava za podršku vezanu uz pitanja nakon prodaje.

Da bi se povezao sa svojim računom, klijent mora koristiti istu adresu e-pošte koju je koristio tijekom izdavanja narudžbe, uz lozinku koju je odabrao tijekom naručivanja.

Naš postprodajni servis otvoren je od 8.00 do 16.00 (izuzevši vikende i državne praznike).

Kliknite ovdje da biste se pridružili našem timu: https://www.gumelider.com.hr/kontakt


9. Otkazivanje narudžbe

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ima pravo zatražiti otkazivanje narudžbe nakon provjere valjanosti plaćanja.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU slaže se da će odgovoriti na zahtjeve za otkazivanjem te udovoljiti tim zahtjevima, ali ne može se smatrati odgovornim ako pokušaj otkazivanja ne uspije. Nakon što su stavke predane prijevozniku, nije moguće otkazati ili zaustaviti otpremu narudžbe.

Ako je otkazivanje potvrđeno, klijent će o tome dobiti potvrdu društva, a povrat novca uslijed će u roku od deset radnih dana na isti način na koji je narudžba prvobitno plaćena.

Ako narudžba ne može biti otkazana, klijent može odbiti isporuku. Po povratu stavki u skladište društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU provest će se povrat novca klijentu, uz odbitak troška povratne otpreme u iznosu od 185 kn po pošiljci.

Ako klijent prihvati isporuku, AD TYRES INTERNATIONAL SLU može organizirati povrat proizvoda. Trošak povratne otpreme u tom slučaju iznosi 185 kn po stavci.

Klijent može odlučiti vratiti stavke o svom trošku. U tom je slučaju klijent dužan obavijestiti AD TYRES INTERNATIONAL SLU da bi dobio adresu za povrat na koju je potrebno vratiti proizvode. U tom slučaju klijent snosi punu odgovornost za prijevoz do točke na kojoj proizvodi stižu u skladište društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Društvo se ne može smatrati odgovornim za gubitak ili oštećenje koji nastanu tijekom povratne otpreme. Nakon što je proizvod vraćen u skladište, AD TYRES INTERNATIONAL SLU provest će puni povrat novca u roku od deset radnih dana.


10. Plaćanje

Plaćanje se mora provesti odmah po izdavanju narudžbe. Klijent može platiti bankovnom karticom, putem servisa PayPal ili bankovnim prijenosom.

Ako se plaćanje provodi bankovnim prijenosom, klijent je dužan navesti broj narudžbe na obrascu za plaćanje. AD TYRES INTERNATIONAL SLU može identificirati narudžbu pomoću broja narudžbe. Čim prispije plaćanje bankovnim prijenosom (može potrajati do 72 sata), narudžba je potvrđena te se proizvod otprema klijentu.

Klijent će o tome primiti potvrdu e-poštom.

Sve bankovne kartice koje su izdale bankovne institucije izvan Ujedinjene Kraljevine moraju biti međunarodne bankovne kartice (Mastercard ili Visa). Za zaštitu internetskog plaćanja bankovnom karticom zadužen je dobavljač.

Svi postupci plaćanja između pojedinačnih klijenata i HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT sustava plaćanja posve su šifrirani i zaštićeni. Protokol koji se koristi za plaćanje je SSL, registriran za elektroničko bankarstvo (3D siguran protokol).

Sve informacije koje se tiču narudžbe i broja bankovne kartice zaštićene su i ne pojavljuju se na internetu. Broj kreditne kartice nikada se ne ispisuje na bilo kojem dokumentu, računu ili drugom papiru.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne zna brojeve bankovne kartice. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT sustav ne zadržava brojeve kreditne kartice nakon što je transakcija plaćanja proslijeđena banci. Na taj način nitko nema pristup podacima s bankovne kartice klijenta informatičkim putem ni na ispisanim dokumentima. Rizik od hakiranja i dohvaćanja broja bankovne kartice klijenta tijekom prodaje na web-mjestu društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU putem HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT sustava sveden je na nulu.

Poslovni klijenti mogu provoditi plaćanje koristeći bankovne kartice ili automatski debitni sustav društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Transakcijom plaćanja koju je klijent potvrdio trenutačno se tereti njegov račun. U skladu s člankom L. 132-2 Monetarnog i financijskog zakonika obveza plaćanja bankovnom karticom je neopoziva. Navođenjem podataka sa svoje bankovne kartice tijekom postupka plaćanja klijent ovlašćuje društvo AD TYRES INTERNATIONAL SLU da tereti njegovu karticu iznosom koji odgovara iskazanoj cijeni. Klijent potvrđuje da je on uistinu pravni vlasnik debitne kartice i da ima pravo koristiti tu karticu. U slučaju pogreške ili nemogućnosti terećenja kartice narudžba se trenutačno otkazuje.

Za aktivnosti vezane uz ugovor o prodaji na daljinu odgovorno je društvo AD TYRES INTERNATIONAL EU koje se nalazi na adresi Level 3 Suite No. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA – registracijski broj društva OC 1277.


10.1 Plaćanje kreditnom karticom u 4 obrocima

Mogućnost 4 fleksibilne otplate dostupna je u skladu s niže navedenim uvjetima (kompletni kotači su isključeni).

Ukupni iznos vaše narudžbe Naknada za rezervaciju
0.00 € - 199.99 € 6.90%

Ne prihvaćaju se strane kartice, kartice namijenjene samo za podizanje gotovine, kartice sa sustavnim ovlaštenjem (Electron, Maestro, Cirrus...) te e-kartice.

Vaši 4 se dugovani iznosi plaćaju direktnom debitnom karticom ili kreditnom karticom.

Rokovi 4 su kako slijedi:

  • Rok 1 : dan vaše narudžbe, 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.
  • Rok 2 : 30 dana nakon narudžbe, 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.
  • Rok 3 : 60 dana nakon narudžbe, 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.
  • Rok 4 : 90 dana nakon narudžbe, 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.

U slučaju odbijanja vašeg plaćanja, dajemo vam sedam dana za reguliranje vaše situacije bez zaračunavanja kamata na preostalo dugovanje dok zadržavate pravo da iskoristite svoje povlastice prilikom plaćanja. Nakon tog razdoblja izgubit ćete pravo da iskoristite svoje povlastice prilikom plaćanja i svi će iznosi odmah dospjeti na naplatu. Kamate za zakašnjelo plaćanje izračunat će se, računajući od datuma vaše narudžbe, po stopi ESB-a plus 10 bodova, bez prethodne obavijesti.


11. Pravo na otkazivanje

Klijent ima pravo na otkazivanje koje može koristiti bez navođenja bilo kakvog razloga ili plaćanja bilo kakvih novčanih kazni – izuzevši plaćanje troškova povratne otpreme – u razdoblju od 14 dana, počevši od dana primitka bilo koje robe naručene na web-mjestu.

Da bi mogao koristiti pravo na otkazivanje, klijent je dužan obavijestiti društvo pisanim putem u jasno sročenoj izjavi u roku od 14 dana od primitka određene robe. Klijent može u odgovarajućoj narudžbi otvoriti mrežni zahtjev za podršku da bi kontaktirao postprodajni servis ili može poslati faks ili pismo (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol br. 10, AD500 Andorra la Vella, Andora).

Klijent će snositi sve troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na otkazivanje, a samo će cijena kupljenog proizvoda i troškovi otpreme biti refundirani u cijelosti.

Društvo ne može vratiti nijedan montirani kotač, osim ako je isporuka odbijena zbog oštećenja nastalog tijekom prijevoza.

Proizvode je potrebno vratiti nekorištene i neoštećene u originalnoj ambalaži.

Troškovi povratne otpreme uvijek se oduzimaju od krajnjeg povrata novca za narudžbu.

Proizvode je moguće vratiti na sljedeće načine

  • AD TYRES INTERNATIONAL SLU može organizirati povrat stavke i povrat novca klijentu u roku od maksimalno 15 dana od datuma primitka stavke u skladištu, uz odbitak troška povratne otpreme u iznosu od 185 kn po stavci
    Ako je stavka montirana ili korištena, povrat novca neće biti isplaćen.
  • Klijent može odlučiti vratiti stavke o svom trošku. U tom slučaju klijent je dužan prvo obavijestiti društvo AD TYRES INTERNATIONAL SLU da bi dobio adresu za povrat na koju je potrebno vratiti proizvode. U tom slučaju klijent snosi punu odgovornost za prijevoz do točke na kojoj proizvodi stižu u skladište društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Društvo se ne može smatrati odgovornim za gubitak ili oštećenje koji nastanu tijekom povratne otpreme. Nakon što je proizvod vraćen u skladište, AD TYRES INTERNATIONAL SLU provest će puni povrat novca. Klijentu će sredstva uvijek biti vraćena na isti način na koji je narudžba plaćena: putem bankovne kartice, servisa PayPal ili bankovnim prijenosom.
    Ako je plaćanje provedeno bankovnim prijenosom, bit će zatraženi bankovni podaci klijenta.

12. Jamstva

AD TYRES INTERNATIONAL SLU pravno je obvezno pružiti jamstva za pravnu sukladnost i skrivene nedostatke.

Klijent ima jamstvena prava dvije godine, računajući od datuma isporuke. Klijent može odabrati zamjenu ili povrat novca, zamjena ovisi o dostupnosti. Klijent ima pravo zahtijevati stručnu procjenu gume ako drži da je defektna.

Ta će se guma obvezno poslati natrag proizvođaču na stručnu procjenu. Povratni prijevoz u nadležnosti je društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Stručna procjena može potrajati nekoliko mjeseci (minimalno tri mjeseca). Tijekom tog razdoblja društvo ne može poslati zamjenski proizvod klijentu niti mu isplatiti povrat novca bez rezultata stručne procjene.

Nakon što je završena stručna procjena, klijent će primiti izvješće o stručnoj procjeni u kojoj ga se informira o rezultatu. Nikakvi se zahtjevi ne mogu uzeti u obzir nakon primitka rezultata.

Ako se stručnom procjenom utvrdi pogreška, klijentu će biti isplaćen povrat novca, u protivnom društvo je dužno zaračunati klijentu troškove procjene koji iznose 200 kn po gumi.

Klijentu će sredstva uvijek biti vraćena na isti način na koji je narudžba plaćena.

Ako je rezultat stručne procjene negativan, dotična će guma biti uništena ili vraćena klijentu.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU jamči svim svojim klijentima da su proizvodi sukladni europskom zakonodavstvu i odobreni za cestovnu vožnju (osim ako nije drugačije naznačeno na web-mjestu, npr. gume za quad vozila).

Klijent je dužan provjeriti odgovaraju li kupljene gume i naplatci proizvođačevom opisu njegova vozila.

Klijent je dužan poštivati proizvođačev opis i preporuke koje se tiču sigurnosti i pouzdanosti vozila, posebno u pogledu veličine guma i naplataka, napuhavanja i tlaka u gumama te uvjeta za montiranje i skladištenje guma.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne može ni u kojem slučaju snositi odgovornost za odabir klijenta prilikom kupnje proizvoda, za nepravilno skladištenje ili korištenje proizvoda u nepravilnim uvjetima. Klijent je dužan provjeriti odgovaraju li naručeni proizvodi njegovu vozilu te jesu li u skladu s proizvođačevim opisom i preporukama.

Jamstvo ne pokriva štete zbog nepravilne montaže ili normalnog habanja guma ni posljedice uzrokovane nepravilnim korištenjem proizvoda ni propadanje proizvoda zbog nemara.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne pruža dodatna jamstva osim pravnih jamstava za pravnu sukladnost i skrivene nedostatke.

Društvo se ne može smatrati odgovornim za usluge montaže, balansiranja ili druge usluge vulkanizerskih radionica gdje je klijent naručio gume jer vulkanizerske radionice nisu ni na koji način povezane s društvom. Poslovni odnos između vulkanizerske radionice i klijenta predmet je sporazuma između vulkanizerske radionice i klijenta.


13. Intelektualna prava vlasništva

Sve informacije vezane uz intelektualna prava vlasništva kao što su marke, proizvodi, nazivi domene, slike, videozapisi, tekstovi itd. intelektualno su vlasništvo društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Postojećim Općim odredbama i uvjetima prodaje ne dodjeljuju se prava intelektualnog vlasništva.

Ta su dobra isključivo vlasništvo društva AD TYRES INTERNATIONAL SLU te se ne mogu koristiti ili reproducirati u cijelosti ili djelomično bez prethodnog ovlaštenja.


14. Viša sila

U slučaju nepredviđenog događaja ili više sile koji bi spriječili društvo AD TYRES INTERNATIONAL SLU u ispunjavanju obveza prema klijentu, odgodit će se primjena te obveze. AD TYRES INTERNATIONAL SLU obavijestit će klijenta o nastupanju takvog događaja čim je prije moguće.


15. Zaštita osobnih podataka

AD TYRES INTERNATIONAL SLU obvezuje se štititi osobne podatke korisnika web-mjesta gumelider.com.hr. Svi osobni podaci na siguran se način šalju i pohranjuju kod održavatelja web-mjesta u Francuskoj. AD TYRES INTERNATIONAL SLU možda će trebati prikupiti osobne podatke o korisnicima svoje stranice i prenijeti ih svojim partnerima.

U skladu za Zakonom o zaštiti podataka 1998, (s izmjenama), klijenti imaju pravo pristupiti osobnim podacima, ispravljati ih i izbrisati (kao što je definirano u Zakonu o zaštiti podataka) ili imaju pravo usprotiviti se obradi podataka. Klijenti to mogu učini slanjem pisma na sljedeću adresu:


AD TYRES INTERNATIONAL SLU
Carrer Bonaventura Armengol br. 10, AD500 Andorra la Vella, Andora
E-pošta: cm(a)adtyre.com – Telefon: +376 810 888


16. Mjerodavno pravo i nadležnost

Za ugovorne odnose između Prodavatelja i Kupca potrošača koji se nalazi na području Europske unije primjenjuje se pravo države članice u kojoj potonji ima sjedište, s obzirom na zaštitu prava potrošača navedene države članice.

Budući da podatke koji se odnose na Narudžbu obrađuje prodavateljeva malteška poslovnica, na obradu osobnih podataka primjenjivat će se malteški zakon.

U pogledu bilo kojeg drugog pitanja koje nije obuhvaćeno dvijema gornjim odredbama, andorski zakon će se primjenjivati supsidijarno.

LiveChat
Whatsapp Messenger