OPĆI UVJETI PRODAJE

- Verzija na snazi od 18. listopada 2023. -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorsko društvo oblika societat limitada unipersonal s kapitalom od 1.000.000 eura, registrirano u Trgovačkom registru i registru društava Andore pod brojem 16339, s brojem PDV-a HR41174915629, čije je sjedište na adresi C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), e-mail: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (u daljnjem tekstu "Prodavatelj") kao glavnu djelatnost ima prodaju guma i povezanih proizvoda putem internetske stranice gumelider.com.hr (u daljnjem tekstu "Stranica").

Ovi opći uvjeti prodaje namijenjeni su reguliranju, bez ograničenja, svih prodaja proizvoda i usluga svakom klijentu, fizičkoj ili pravnoj osobi, bilo da je potrošač, ne-profesionalac ili profesionalac (u daljnjem tekstu "Klijent"), koji je izvršio kupnju na Stranici i definirati ugovorne odnose između Prodavatelja i Klijenta.

1. DEFINICIJE

Svi zajednički nazivi čije prvo slovo je veliko u ovom dokumentu imaju definiciju dodijeljenu u ovom članku.

 • Potvrda o primitku označava odgovor e-pošte koji Prodavatelj šalje Kupcu nakon što Kupac potvrdi Narudžbu i koji sadrži sažetak Narudžbe, primjenjive opće uvjete prodaje i odgovarajući Račun.
 • Narudžbenica označava sažetak Proizvoda koje je Kupac odabrao i koje je potrebno potvrditi na Stranici kako bi se dovršila Narudžba.
 • Dostavnica označava dokument koji Kupcu predaje Prijevoznik prilikom isporuke Narudžbe, uz potpis Kupca koji potvrđuje isporuku Narudžbe, savršeno stanje Proizvoda i odsutnost nepravilnosti.
 • OUP označava ove opće uvjete prodaje Prodavatelja kojih se Kupac mora pridržavati kako bi izvršio svoju Narudžbu.
 • Kupac označava svaku osobu ili tvrtku koja djeluje kao Potrošač, Ne-Profesionalac ili Profesionalac pristupajući Stranici s ciljem izvršenja Narudžbe.
 • Narudžba označava Proizvod(e) koje Kupac naručuje za svaku priliku kupnje na Stranici.
 • Potrošač označava Kupca, fizičku osobu, koja djeluje u svrhe koje nisu u okviru njegove komercijalne, industrijske, obrtničke, slobodne ili poljoprivredne djelatnosti.
 • Ugovor označava sve ugovorne dokumente koji definiraju prava i obveze Strana za svaku Prodaju, navedene u Članku 15.
 • Datum isporuke označava datum stvarne isporuke Narudžbe Kupcu naveden na Dostavnici.
 • Rok isporuke označava maksimalni rok naveden u Članku 8.2 do kojeg se Prodavatelj obvezuje isporučiti Narudžbu Kupcu.
 • Rok za odustajanje označava rok naveden u Članku 9.
 • Račun označava račun koji se šalje Kupcu putem Potvrde o primitku.
 • Viša sila označava slučaj kada događaj izmiče kontroli dužnika, koji se nije mogao razumno predvidjeti prilikom sklapanja Ugovora i čiji se učinci ne mogu izbjeći odgovarajućim mjerama, sprječava izvršenje njegove obveze od strane dužnika.
 • Dobavljač označava treću stranu Ugovora koja posjeduje Proizvod(e) Narudžbe Kupca.
 • Isporuka označava prijenos fizičkog posjedovanja ili kontrole Proizvoda Kupcu.
 • Ne-Profesionalac označava Kupca, pravnu osobu, koja ne djeluje u profesionalne svrhe (vidi definiciju Profesionalca u nastavku).
 • Ponuda Proizvoda označava ponudu objavljenu pod odgovornošću Prodavatelja na jednom od njegovih medija, a posebno na njegovoj Stranici, posvećenu prodaji određenog Proizvoda i koja uključuje fotografiju, karakteristike i cijenu Proizvoda.
 • Strana(e) označava, u jednini, Kupca ili Prodavatelja pojedinačno, a u množini, Kupca i Prodavatelja zajedno.
 • Cijena označava ukupnu cijenu navedenu u Članku 5 koju se Kupac obvezuje platiti za Narudžbu.
 • Proizvod(i) označava pneumatike ili povezane proizvode (felge, lanci, itd.) koje Prodavatelj nudi na prodaju na Stranici.
 • Profesionalac označava Kupca, fizičku ili pravnu osobu, javnu ili privatnu, koja djeluje u svrhe koje su u okviru njegove komercijalne, industrijske, obrtničke, slobodne ili poljoprivredne djelatnosti, uključujući kada djeluje u ime ili za račun drugog profesionalca.
 • Stranica označava internetsku stranicu Prodavatelja dostupnu na URL adresi gumelider.com.hr.
 • Montažna Stanica označava garaže navedene na Stranici (https://montaza.gumelider.com.hr/) u kojima Kupac može dostaviti svoju Narudžbu i montirati svoje Proizvode.
 • Nositelj Prava na Odustajanje označava osobu navedenu u Članku 9.
 • Prijevoznik označava prijevozničku tvrtku koju je odabrao Dobavljač ili Prodavatelj za transport i Isporuku Narudžbe na adresu koju je Kupac naveo ili na Montažnu Stanicu koju je odabrao.
 • Prodavatelj označava osobu navedenu u Uvodu.
 • Prodaja označava pravnu operaciju sklopljenu između Prodavatelja i Kupca, pri čemu se prvi obvezuje isporučiti Narudžbu, a drugi platiti Cijenu.

2. PREDMET I PRIHVATANJE

Opći uvjeti prodaje (OUP) namijenjeni su reguliranju, bez ograničenja, svih Prodaja zaključenih putem Prodavateljeve stranice i definiranju ugovornih odnosa između Prodavatelja i Kupca u vezi s svakom Narudžbom.

OUP prevladavaju i zamjenjuju sve druge moguće sporazume, obveze, izjave, obećanja, namjere, dokumentacije ili informacije koje su prethodno postojale između Strana u vezi s Narudžbom.

Potvrda bilo koje Narudžbe od strane Kupca strogo je uvjetovana prethodnim prihvaćanjem, bez ograničenja ili rezerve, svih uvjeta i odredbi OUP-a koji su istodobno na snazi na Stranici, što se očituje činjenicom da se klikom miša označi okvir koji se nalazi lijevo od natpisa « Pročitao/la sam i prihvaćam opće uvjete poslovanja i izjavu o povjerljivosti. ». Ova se faza događa nakon što je Kupac imao priliku provjeriti detalje svoje Narudžbe i ukupnu cijenu te ispraviti eventualne pogreške prije potvrde iste kako bi izrazio svoje konačno prihvaćanje.

OUP su dostupni na Stranici i dostavljaju se Kupcu na trajnom mediju kao prilog Potvrde o primitku.

Ugovor se smatra sklopljenim između Strana od trenutka izdavanja Potvrde o primitku od strane Prodavatelja.

Prodavatelj osigurava čuvanje pisanog dokumenta koji potvrđuje Ugovor od trenutka sklapanja Ugovora i tijekom deset godina od isporuke Narudžbe. Kupac može pristupiti arhiviranom Ugovoru jednostavnim zahtjevom upućenim Prodavatelju (https://www.gumelider.com.hr/kontakt).

Kupac je obaviješten da sklapanje Ugovora s njegove strane podrazumijeva preuzimanje obveze plaćanja Cijene u korist Prodavatelja.

3. PROIZVODI

3.1 Karakteristike Proizvoda

Osnovne karakteristike i cijena Proizvoda navedeni su u svakoj Ponudi Proizvoda objavljenoj na Stranici. Ti elementi predstavljaju ugovorne informacije koje obvezuju Prodavatelja u slučaju zaključenja Ugovora s Klijentom i podložno raspoloživosti na skladištu dotičnih Proizvoda.

Svaka guma obilježena je na boku brojem DOT koji se sastoji na sljedeći način:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kod tvornice u kojoj je guma proizvedena
 • 4W : Dimenzionalni kod specifičan za proizvođača
 • HWNX : Opcionalni kod specifičan za proizvođača
 • 3903 : datum proizvodnje gume koji odgovara 39. tjednu godine 2003.

3.2 DOSTUPNOST PROIZVODA

Indikacija dostupnosti Proizvoda u odgovarajućoj Ponudi Proizvoda s oznakom "NA STANJU" je isključivo informativnog karaktera s obzirom na dnevne tokove i volumene transakcija.

U slučaju nedostatka zaliha, Prodavatelj će obavijestiti Klijenta i u potpunosti ga refundirati istim sredstvom koje je korišteno prilikom Narudžbe u roku od sedamdeset i dva (72) sata od obavijesti o nedostupnosti Proizvoda. U slučaju djelomične nedostupnosti Narudžbe, Klijent će biti refundiran proporcionalno nedostajućem ili nedostajućim Proizvodima.

4. NARUDŽBA

4.1 PRISTUP STRANICI

Javna stranica je dostupna svim posjetiteljima tijekom cijele godine, 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno, podložno prekidima potrebnim za tehničko održavanje, servisiranje i ažuriranje koje Prodavatelj smatra prikladnim provesti, te svakom tehničkom kvaru neovisnom o volji Prodavatelja.

Svi troškovi koje Klijent snosi kako bi osigurao vlastiti pristup Stranici ostaju u njegovoj potpunoj odgovornosti, uključujući troškove njegove računalne opreme, internetskog pretplatničkog odnosa i bilo kojeg softvera.

4.2 ODABIR PROIZVODA ILI PROIZVODA

Klijent priznaje i prihvaća da pretraga i odabir proizvoda ili proizvoda od strane Klijenta se vrši pod njegovom potpunom i isključivom odgovornošću.

Kako bi olakšao pretrage Klijenta, Prodavatelj na svojoj Stranici stavlja na raspolaganje Klijentu (i) traku za pretragu u koju Klijent može slobodno unijeti ključne riječi i (ii) alat za pretragu temeljen na različitim karakteristikama Proizvoda navedenih u popisu izbora. Dobro funkcioniranje, interes, sveobuhvatnost i relevantnost ovih alata nisu zajamčeni od strane Prodavatelja.

Na Klijentu je da se upozna s cjelokupnom ponudom Proizvoda koju Prodavatelj nudi na svojoj Stranici i da provede potrebna istraživanja o odabranom modelu i konkurenciji kako bi procijenio relevantnost, interes i usklađenost Ponude Proizvoda s njegovim potrebama.

Prodavatelj pruža informativno:

 • TECDOC podatke o vezi između vozila i dijelova;
 • BMF podatke o vezi između vozila, guma i felgi;
 • podatke proizvođača o vezi između vozila i lanaca;
 • podatke o kompatibilnosti između vozila i proizvoda.

Prodavatelj ni na koji način ne jamči relevantnost, točnost niti potpunost tih podataka koji se pružaju isključivo u svrhu olakšavanja pretrage proizvoda. Na Klijentu je da provjeri odgovaraju li odabrani Proizvodi njegovom vozilu i jesu li prikladni za njega.

Klijent je posebno pozvan da pregleda mišljenja kao i slične gume ponuđene u okviru Ponude Proizvoda kako bi procijenio može li prikazani Proizvod zadovoljiti njegove potrebe.

Odabir Proizvoda izvršava se klikom na funkciju "Dodaj u košaricu" nakon što je odabrana potrebna količina.

Ova operacija ima samo za učinak uključivanje odabranog Proizvoda u košaricu Klijenta i ne stvara nikakvu obvezu kupnje u ovoj fazi.

Kada Klijent smatra da je odabir njegovih kupnji završen, dovoljno je da posjeti odjeljak "Košarica" kako bi provjerio ispravan odabir Proizvoda i količina te se upoznao s ukupnom Cijenom povezanom s njegovom Narudžbom.

Prije konačne potvrde Narudžbe, Klijent može u svakom trenutku izmijeniti svoju košaricu i ima mogućnost provjeriti detalje svoje Narudžbe i ukupnu Cijenu te ispraviti moguće pogreške prije nego što potvrdi istu kako bi izrazio svoje konačno prihvaćanje.

4.3 STVARANJE I KORIŠTENJE KLIJENTOVOG RAČUNA

Za finalizaciju svoje Narudžbe, Klijent mora stvoriti svoj osobni račun (ako to već nije učinjeno prilikom prethodne Narudžbe). U tu svrhu, Potrošač i Ne-profesionalac moraju pružiti valjanu adresu elektroničke pošte i postaviti lozinku te izjaviti svoj identitet, broj telefona i adresu. Profesionalac s druge strane stvara "profesionalni račun" pružajući valjanu adresu elektroničke pošte i postavljajući lozinku te izjavljujući svoje ime, prezime, naziv tvrtke, broj telefona i adresu.

Klijent je pozvan da popuni sve korisne informacije u svom osobnom računu znajući da su polja označena zvjezdicom (*) obavezna.

Sve osobne informacije Klijenata prikupljaju se i obrađuju u svrhe i pod uvjetima navedenima u Članku 14 u nastavku i u Povelji o Povjerljivosti.

Klijent se obvezuje pružiti istinite i iskrene informacije te obavijestiti Prodavatelja o bilo kakvim promjenama koje ih se tiču. Sažetak pruženih informacija dostupan je na Stranici. Nedostatak pružanja traženih informacija izjednačava se s odricanjem od stvaranja računa i sprječava Klijenta u potvrđivanju Narudžbe.

Korisničko ime i lozinka su strogo osobni i povjerljivi: Klijent se obvezuje da ih neće otkriti trećoj strani ili ih ustupiti. Svaka Narudžba izvršena pomoću tog korisničkog imena i lozinke smatrat će se da je izvršena od strane Klijenta i stoga će obvezati istog prema Prodavatelju, osim ako je ta Narudžba izvršena od strane treće strane zbog sigurnosnog propusta na stranici Prodavatelja. Na Klijentu je da odmah pismeno obavijesti Prodavatelja o bilo kojoj upotrebi njegovog korisničkog imena i lozinke bez njegovog znanja i o kojoj bi imao saznanje.

Klijent može u svakom trenutku ispraviti pogreške u unosu traženih informacija. Prodavatelj ne može biti odgovoran za moguće pogreške u unosu i posljedice koje iz toga proizlaze, kao što su kašnjenje i/ili pogreška u isporuci. U tom kontekstu, svi troškovi ponovnog slanja Narudžbe bit će u potpunosti na teret Klijenta.

Osobni račun omogućava Klijentu pristup sljedećim informacijama:

 • Vaše Narudžbe – Servis poslije prodaje: popis Narudžbi izvršenih na Stranici;
 • Uredite svoje informacije: osobne informacije koje je Klijent izjavio s mogućnošću njihove izmjene u bilo kojem trenutku.

Prodavatelj zadržava pravo deaktivirati, bez odgode ili naknade, račun bilo kojeg Kupca u slučaju kršenja ovih općih uvjeta i zloupotrebe ili nezakonite upotrebe računa od strane Kupca ili bilo koje treće strane.

Kupac može deaktivirati svoj račun obavijestivši Prodavatelja o svojoj odluci putem e-maila na adresu https://www.gumelider.com.hr/kontakt. Prodavatelj će deaktivirati račun u maksimalnom roku od sedamdeset i dva (72) sata od primitka ovog e-maila.

4.4 POTVRDA NARUDŽBE

Nakon što je potvrdio svoju košaricu, stvorio svoj račun, unio adresu za dostavu, odabrao način plaćanja, Kupac je pozvan da konačno potvrdi svoju narudžbu izvršenjem svoje uplate putem funkcije "Provedite sigurno plaćanje". Učinkovitost ove operacije podložna je prethodnom prihvaćanju ovih općih uvjeta prodaje (vidi gore).

Konačna potvrda Narudžbe ima za posljedicu obvezu Kupca da se obveže na plaćanje Cijene u korist Prodavatelja.

Nakon što Prodavatelj primi plaćanje, Kupac prima e-mail od Prodavatelja koji sažima njegovu Narudžbu.

4.5 OTKAZIVANJE NARUDŽBE (RASKIDNA KLAVZULA)

Ovaj Članak predstavlja raskidnu klauzulu koja precizira obveze čije neispunjavanje će rezultirati raskidom Prodaje.

4.5.1 Otkazivanje narudžbe od strane Kupca

Kupac može otkazati Narudžbu, odnosno raskinuti Prodaju u sljedećim slučajevima:

 1. Po vlastitom nahođenju:
  nakon konačne potvrde svoje Narudžbe, Kupac ima mogućnost zatražiti njen otkaz po vlastitom nahođenju, pod uvjetom da Proizvodi iz Narudžbe još nisu u pripremi;
 2. Kašnjenje ili odbijanje isporuke:
  u slučaju kašnjenja ili odbijanja isporuke od strane Prodavatelja i prema uvjetima i modalitetima navedenim u Članku 8.2 ;
 3. Povlačenje:
  u slučaju korištenja prava na povlačenje prema uvjetima Članka 9 ;
 4. Nesukladnost:
  u slučajevima nesukladnosti navedenim u Članku 10.2 ;
 5. Skriveni nedostatak:
  u slučaju skrivenog nedostatka u smislu Članka 10.2 ; i
 6. Viša sila:
  u slučaju trajne nemogućnosti Prodavatelja da izvrši svoje obveze zbog Više sile sukladno Članku 13.
4.5.2 Otkazivanje narudžbe od strane Prodavatelja

Prodavatelj može otkazati Narudžbu, odnosno raskinuti Prodaju u sljedećim slučajevima:

 1. Kašnjenje ili neplaćanje:
  u slučaju neispunjenja obveze plaćanja od strane Kupca prema uvjetima Članka 6 ;
 2. Nedostupnost Proizvoda:
  u slučaju nedostupnosti jednog ili više Proizvoda na skladištu ;
 3. Nesposobnost Kupca da primi Proizvode na navedenoj adresi:
  u slučaju nesposobnosti Kupca da primi Proizvode na navedenoj adresi prema smislu i uvjetima Članka 8.5 ;
 4. Viša sila:
  u slučaju trajne nemogućnosti Kupca da izvrši svoje obveze zbog Više sile prema Članku 13.
4.5.3 Prethodna opomena

Raskid Prodaje mora biti prethodno, osim u hitnim slučajevima, upućen opomenom stranci koja ne ispunjava svoju obvezu da ispuni svoju obvezu u razumnom roku, osim u sljedećim slučajevima:

 • otkazivanje po dogovoru (Članak 4.5.1(i)) ;
 • specifični slučajevi odbijanja isporuke i nepoštivanja roka za isporuku utvrđenog kao bitni uvjet u skladu s Člankom 8.2 ;
 • korištenje prava na povlačenje (Članak 4.5.1(iii)) ;
 • nedostupnost Proizvoda (Članak 4.5.2(ii)) ; i
 • neuspjeh Klijenta u prijemu Proizvoda na prijavljenoj adresi (Članak 4.5.2(iii)).

Ova opomena odnosi se na ovaj Članak 4.5 i izričito navodi razlog za raskid i da, ako stranka koja ne ispunjava svoju obvezu ne ispuni svoju obvezu, druga stranka će imati pravo raskinuti Prodaju.

Klijent je pozvan da se upozna s eventualnim dodatnim uvjetima opomene navedenim u ovim Općim uvjetima prodaje koji su dogovoreni za svaki od gore navedenih slučajeva otkazivanja Narudžbe.

4.5.4 Formalizam raskida

Strana koja želi raskinuti Prodaju može to učiniti:

 • obavijesti ciljajući na slučaj raskida koji se navodi;
 • zahtjevom na sudu.

U slučaju korištenja prava na povlačenje, gore navedena obavijest se izvršava putem obrasca za povlačenje ili bilo koje druge izjave bez dvojbe pod uvjetima Članka 9.

U slučaju otkazivanja po volji, obavijest se izvršava od strane Klijenta putem svog računa odabirom relevantne Narudžbe i otvaranjem prigovora putem podrške putem tiketa.

4.5.5 Trenutak raskida

Raskid Prodaje će stupiti na snagu od:

 • primanja obavijesti gore navedene od strane druge Strane (osim u slučaju kada se Tvrtka izvršila u međuvremenu u slučaju Članka 4.5.1(ii));
 • datuma koji je odredio sudac u slučaju sudskog raskida.
4.5.6 Posljedice raskida

Svi povrati novca odvijaju se pod sljedećim uvjetima:

 • u slučaju raskida po volji (Članak 4.5.1(i)) : povrat Narudžbe u roku od najviše deset (10) radnih dana od potvrdnog e-maila Prodavatelja, istim načinom plaćanja kojim je Kupac platio Narudžbu ;
 • u slučaju raskida zbog kašnjenja ili odbijanja isporuke (Članak 4.5.1(ii)) : povrat Narudžbe pod uvjetima Članka 8.2 ;
 • u slučaju raskida nakon povlačenja (Članak 4.5.1(iii)) : povrat Narudžbe pod uvjetima Članka 9 ;
 • u slučaju raskida zbog nedostatka sukladnosti (Članak 4.5.1(iv)) : povrat Narudžbe pod uvjetima Članka 10.2.9 ;
 • u slučaju raskida zbog nedostupnosti na skladištu (Članak 4.5.2(ii)) : povrat Narudžbe u roku od najviše tri (3) radna dana od e-maila o raskidu Prodavatelja, istim načinom plaćanja kojim je Kupac platio Narudžbu ; i
 • u slučaju neuspjeha Kupca u prijemu Proizvoda na navedenoj adresi (Članak 4.5.2(iii)) : povrat Narudžbe u roku od najviše tri (3) radna dana od e-maila o raskidu Prodavatelja, istim načinom plaćanja kojim je Kupac platio Narudžbu i umanjeno za troškove povrata i eventualne troškove pokušaja ponovne isporuke navedene u Članku 8.5.

Raskid Prodaje neće utjecati na Članke 21 i 22 koji će ostati na snazi između Strana.

5. CIJENA

Svaka Ponuda Proizvoda prati jediničnu cijenu izraženu u euro i uključuje sve poreze (PDV).

U skladu s Člankom 19 u nastavku, sve Narudžbe podliježu zakonima Kneževine Andore, koje se smatraju izvršenima na ovom teritoriju na kojem je Prodavatelj uspostavljen. Stoga cijene Ponuda Proizvoda ne uključuju moguće ekološke doprinose koji se primjenjuju izvan Kneževine Andore.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene svojih cijena u bilo kojem trenutku. Kupac je upozoren da cijene Ponuda Proizvoda mogu varirati nekoliko puta dnevno. Cijene koje se primjenjuju na Narudžbu su one koje su prikazane na web stranici istovremeno s konačnom potvrdom Narudžbe u smislu Članka 4.4.

U okviru nekih Ponuda Proizvoda, Prodavatelj Kupcu nudi alat za usporedbu cijena s onima nekih njegovih konkurenata. Da bi saznao datum kada je Prodavatelj zabilježio konkurentske cijene, Kupac je pozvan da postavi miša iznad relevantne cijene kako bi se prikazao tekstualni balon koji pokazuje datum i vrijeme prikupljanja konkurentske cijene od strane Prodavatelja.

Ukupna cijena Narudžbe sastoji se od:

 • ukupnog iznosa cijena količina proizvoda i usluga koje je Kupac odabrao; i
 • mogući troškovi dostave (osim ponude troškova dostave pod uvjetima).

6. FINANCIJSKI UVJETI

Plaćanje je odmah potrebno po Narudžbi, koju će Prodavatelj obraditi samo nakon što primi potpuno plaćanje od Kupca.

U slučaju da Prodavatelj ne primi plaćanje Cijene u roku od tri (3) dana nakon potvrde Narudžbe, Kupac prima obavijest od Prodavatelja kojom se traži da plati Cijenu u dodatnom roku od četiri (4) dana. U suprotnom, Prodavatelj može otkazati Narudžbu i time raskinuti Prodaju.

Kupac može platiti svoju narudžbu sljedećim načinima plaćanja:

 • kreditnom karticom;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA prijenos (s mogućnošću automatskog terećenja za Profesionalce).

Kupac preuzima posljedice svake pogreške pri unosu tijekom postupka plaćanja i svake nepravilnosti ili kvara načina plaćanja.

Prodavatelj može od svakog Profesionalnog Kupca zahtijevati kazne za kašnjenje koje su dospjele dan nakon datuma dospijeća. Kamatna stopa za kašnjenje bit će jednaka kamatnoj stopi koju Europska središnja banka primjenjuje na svoju najnoviju operaciju refinanciranja, povećanu za 10 postotnih bodova. Primjenjiva stopa tijekom prvog polugodišta dotične godine je stopa koja je na snazi 1. siječnja te godine. Za drugo polugodište dotične godine, to je stopa koja je na snazi 1. srpnja te godine. Kazne za kašnjenje su dospjele bez potrebe za podsjetnikom.

Osim toga, svaki Profesionalni Kupac koji kasni s plaćanjem bit će dužnik Prodavatelju, po osnovi paušalne naknade za troškove naplate u iznosu od četrdeset eura (40,00 €). Kada su troškovi naplate veći od iznosa ove paušalne naknade, Prodavatelj može zahtijevati dodatnu naknadu, uz opravdanje. Međutim, Prodavatelj ne može pozvati se na korist od ovih naknada kada postupak zaštite, sanacije ili likvidacije sprječava plaćanje duga na njegovu dospijeću.

U slučaju neuspješne naplate, za svakog Profesionalnog Kupca, klijent daje svoj pristanak za automatsko reguliranje neplaćenih računa na kreditnoj kartici svoje tvrtke.

Nakon svake uplate, bez obzira na način, Kupac prima potvrdu putem e-maila.

6.1 PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM

Prodavatelj prihvaća samo plaćanje kreditnim karticama Visa, Mastercard ili Maestro.

Sigurno online plaćanje kreditnom karticom provodi pružatelj usluge plaćanja.

Cjelokupni proces plaćanja kreditnim karticama podliježe sustavu plaćanja HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, koji je potpuno šifriran i zaštićen. Koristi se SSL protokol u kombinaciji s bankovnom monetikom (3D secure protokol).

To znači da informacije vezane uz narudžbu i broj kreditne kartice ne cirkuliraju otvoreno na Internetu. Broj kreditne kartice nije isprintan na bilo kojem papiru, računu, potvrdi ili drugom popisu.

Prodavatelj nema saznanja o brojevima kartica. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ne čuva brojeve kartica nakon što je transakcija plaćanja proslijeđena trgovčevoj banci. Stoga, nitko nema pristup podacima kreditnih kartica kupaca, ni digitalno, ni u tiskanom obliku. Rizik od hakiranja broja kreditne kartice prilikom kupnje na internetskim stranicama Prodavatelja s HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT sustavom gotovo je nula.

Profesionalci također mogu koristiti sustav automatskog naplate GoCardless (gocardless.com) koji je odabrao Prodavatelj. Ovaj sustav je potpuno šifriran.

Prilikom plaćanja kreditnom karticom, transakcija se odmah naplaćuje čim Kupac izvrši plaćanje. Obveza plaćanja dana kreditnom karticom je neopoziva. Dajući svoje bankovne podatke prilikom Prodaje, Kupac ovlašćuje Prodavatelja da s njegove kartice naplati iznos koji odgovara navedenoj cijeni. Kupac potvrđuje da je zakoniti vlasnik kartice koja će biti terećena i da ima zakonsko pravo koristiti je. U slučaju pogreške ili nemogućnosti naplate s kartice, Narudžba može biti otkazana pod gore navedenim uvjetima.

Aktivnosti u vezi s ugovorom o prodaji na daljinu obavlja AD TYRES INTERNATIONAL EU smještena na Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - broj registracije tvrtke OC 1277.

6.2 PLAĆANJE PUTEM PAYPALA

Klijent koji koristi plaćanje putem Paypala (www.paypal.com) mora imati ili stvoriti račun kod ovog pružatelja usluga (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcije izvršene putem Paypala su osigurane 3D-Secure protokolom. Prodavatelj u nijednom trenutku ne pristupa bankovnim podacima Klijenta.

6.3 PLAĆANJE BANKOVNIM PRIJENOSOM

Kupac može izvršiti svoju uplatu SEPA prijenosom na račun Prodavatelja čiji su podaci sljedeći:

Vlasnik računa: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Da bi ovaj prijenos bio uzet u obzir od strane Prodavatelja, neophodno je da Kupac navede svoj broj Narudžbe u referenci prijenosa ili u polju predviđenom za tu svrhu. Broj narudžbe ponovno se podsjeća Kupcu na stranici posvećenoj SEPA prijenosu.

Narudžba će biti obrađena tek nakon primitka prijenosa, i nakon validacije. Stoga, najavljeni rok isporuke može varirati ovisno o vremenu primitka vaše uplate.

U slučaju plaćanja bankovnim prijenosom, dodatne naknade koje primjenjuje izdavajuća banka ne mogu se oduzeti od iznosa koji treba primiti.

6.4 PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM U 4 RATA

Opcija plaćanja u 4 rata dostupna je u skladu s uvjetima u nastavku (kompletne kotače su isključene).

Ukupni iznos vaše narudžbe Naknada za rezervaciju
0,00 EUR - 199,99 EUR 6.90%

Strane kartice, kartice isključivo za podizanje, kartice s automatskim odobrenjem (Electron, Maestro, Cirrus...) i e-kartice nisu prihvaćene.

Plaćanje vaših rata vrši se kreditnom karticom ili automatskim terećenjem.

4 obroci predstavljaju se kako slijedi:

 • Rok 1 : dan vaše narudžbe 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.
 • Rok 2 : 30 dana nakon narudžbe : 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.
 • Rok 3 : 60 dana nakon narudžbe : 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.
 • Rok 4 : 90 dana nakon narudžbe : 1/4 iznosa narudžbe, uključujući naknade za rukovanje.

U slučaju odbijanja vaše uplate, dajemo vam 7 dana da regularizirate svoju situaciju bez kamata za kašnjenje, a da pritom zadržite pravo na korištenje vaših "olakšica za plaćanje". Nakon tog roka, gubite pravo na korištenje "olakšica za plaćanje" i svi iznosi postaju odmah dospjeli.

7. VLASNIŠTVO I PRIJENOS RIZIKA

Proizvodi postaju vlasništvo Kupca čim se Potvrda narudžbe validira. Stoga je Kupac jedini odgovoran za uvoz i uvođenje Proizvoda u zemlju odredišta koju je odabrao za isporuku. Kupca se poziva da se upozna s mogućim obvezama koje mu proizlaze iz uvoza Proizvoda u navedenu zemlju odredišta.

Sav rizik od gubitka ili oštećenja Proizvoda prenosi se na Profesionalnog Kupca od trenutka prijenosa vlasništva.

Sav rizik od gubitka ili oštećenja Proizvoda prenosi se na Potrošačkog Kupca u trenutku kada on ili treća strana koju je on odredio, a koja nije prijevoznik predložen od strane Prodavatelja, fizički preuzme Proizvode.

Kada Potrošač ili Ne-Profesionalac povjeri Isporuku Proizvoda prijevozniku koji nije onaj predložen od strane Prodavatelja, rizik od gubitka ili oštećenja dobra prenosi se na Potrošača ili Ne-Profesionalca prilikom predaje dobra prijevozniku.

8. DOSTAVA

Dostava Narudžbe se vrši prema izboru Klijenta, izraženom prilikom Narudžbe, isporukom Narudžbe na adresu koju je Klijent dao ili na adresu jedne od Montažnih Stanica navedenih na Stranici koju je Klijent moguće odredio.

8.1 TROŠKOVI DOSTAVE

Što se tiče auto dijelova i svih ostalih artikala, troškovi poštarine su navedeni u košarici.

Što se tiče guma, troškovi dostave su besplatni za Kupca za svaku kupnju dva (2) identična proizvoda. U slučaju pojedinačne kupnje (auto gume, felge), troškovi dostave su na teret Kupca, osim za moto gume gdje su troškovi poštarine besplatni već od prve kupljene gume.

8.2 ROK ISPORUKE

Prodavatelj se obvezuje isporučiti Narudžbu u maksimalnom roku od trideset (30) dana od potvrde Narudžbe (« Rok Isporuke »). Kupac priznaje i bez rezerve prihvaća da nijedan drugi rok naveden na Stranici ne predstavlja čvrstu obvezu Prodavatelja prema Kupcu.

Kupac je obaviješten isključivo informativno da isporuka prosječno traje između dva (2) i osam (8) radnih dana od primitka potpunog plaćanja Cijene Narudžbe. U slučaju odabira više Proizvoda unutar iste Narudžbe, moguće je da neće biti isporučeni isti dan, što ne može rezultirati bilo kakvim prigovorom od strane Kupca.

Izvan slučaja isporuke na Montažnu Stanicu, gore navedeni Rok Isporuke prekida se u sljedećim slučajevima:

 1. kašnjenje plaćanja;
 2. pogreška u adresi koju je Kupac naveo;
 3. odsutnost Kupca ili njegovog ovlaštenog predstavnika za preuzimanje Narudžbe.

U slučajevima (i) i (ii), Rok Isporuke ponovno počinje teći od trenutka reguliranja incidenta s plaćanjem za novi rok od trideset (30) dana.

U slučaju (iii), Kupac i Prodavatelj (ili prijevoznik, ako je primjenjivo) dogovorit će novi datum isporuke za koji se Kupac obvezuje da će on ili njegov predstavnik biti prisutni.

U slučaju da Prodavatelj ne ispuni svoju obvezu isporuke Narudžbe unutar Roka Isporuke, Potrošač ili Ne-Profesionalac mogu raskinuti Prodaju ako, nakon što su Prodavatelja upozorili da izvrši isporuku Narudžbe unutar dodatnog razumnog roka, ovaj to nije učinio unutar tog roka.

Prodaja se smatra raskinutom prijemom pisma ili pisanog obavještenja o tom raskidu od strane Prodavatelja, osim ako se Prodavatelj nije izvršio u međuvremenu.

Potrošač ili Ne-Profesionalac mogu, međutim, odmah raskinuti Prodaju:

 • kada Prodavatelj odbija isporučiti Narudžbu ili kada je očito da neće isporučiti Narudžbu;
 • kada Prodavatelj ne izvrši svoju obvezu isporuke Narudžbe na datum ili na isteku Roka Isporuke i taj rok predstavlja za Potrošača ili Ne-Profesionalca bitan uvjet ugovora. Ovaj bitan uvjet proizlazi iz okolnosti koje okružuju sklapanje ugovora ili iz izričitog zahtjeva Potrošača ili Ne-Profesionalca prije sklapanja ugovora.

Osim mogućnosti raskida Prodaje, Potrošač ili Ne-Profesionalac mogu koristiti bilo koji drugi pravni lijek predviđen njihovim nacionalnim pravom.

Potrošači i Ne-Profesionalci također su pozvani da se upute na Članak 4.5 o raskidu.

Ova prava Potrošača ili Ne-Profesionalca ne utječu na dodjelu odštete.

Kada se Prodaja raskine u uvjetima ovog Članka, Društvo vraća Potrošaču ili Ne-Profesionalcu ukupan iznos uplaćenih sredstava, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma kada je Prodaja otkazana.

8.3 POTEŠKOĆE S ISPORUČENIM PROIZVODIMA

Klijent, njegov zastupnik ili predstavnik moraju provjeriti sukladnost stanja Proizvoda prilikom isporuke, bilo da se isporuka odvija na njegovom domu ili u Montažnoj Stanici. Klijent osobno preuzima odgovornost za informiranje i davanje uputa svojim zastupnicima ili predstavnicima u svrhu provjere sukladnosti Proizvoda.

Klijent, njegov zastupnik ili predstavnik moraju obavijestiti Prijevoznika o svim rezervama na Proizvodima prilikom isporuke. Te rezerve moraju biti izričito i precizno navedene na Dostavnici.

Ako Proizvodi koji su predmet Narudžbe nisu sukladni ili ako je primljeni paket u lošem stanju, Klijent može odbiti Isporuku. Zatim mora bez odgode obavijestiti Prodavatelja kontaktirajući službu za korisnike putem sustava za tikete.

U slučaju nedostatka sukladnosti, primjenjuju se odredbe Članka 10.3 u nastavku.

U slučaju oštećenog paketa i odbijanja, otvorit će se spor s Prijevoznikom Proizvoda koji su predmet Narudžbe. Klijentu će se zatražiti potvrda o oštećenom paketu datirana i potpisana kako bi se mogao otvoriti spor. U slučaju da je Isporuka izvršena u Montažnoj Stanici, Klijent će morati potpisati potvrdu u Montažnoj Stanici.

Rok za rješavanje sporova s Prijevoznikom je najmanje deset (10) radnih dana i može trajati do četiri (4) tjedna od njegovog otvaranja. Ovi rokovi su Prodavatelj daje samo kao indikativne na temelju svog iskustva i ne mogu na bilo koji način biti obvezujući.

Primjena ovih odredbi provodi se bez štete za sva druga prava koja Klijent ima prema primjenjivoj zakonskoj regulativi.

8.4 DOSTAVNICA

Prijevoznik predaje Klijentu ili Montažnoj Stanici, ovisno o slučaju, Dostavnicu protiv potpisa, koja Dostavnica izričito navodi mogućnost iznošenja prigovora, posebno u slučaju očitih nedostataka na Proizvodu ili Proizvodima ili nedostatka priloženih uputa za uporabu.

Klijent priznaje i prihvaća da potpisivanje takve Dostavnice od strane njega, njegovog zaposlenika ili njegovog predstavnika, predstavlja neoboriv dokaz o Datumu Dostave cijele Narudžbe ili, u slučaju odvojene dostave Proizvoda iz iste Narudžbe, Proizvoda obuhvaćenih tom dostavom.

8.5 POSEBNE ODREDBE O DOSTAVI NA ADRESU KOJU JE KUPAC NAVEDEN

Prodavatelj se obvezuje dostaviti Narudžbu na adresu dostave koju je Kupac naveo prilikom Narudžbe. U tom smislu, Kupac se obvezuje dostaviti Prodavatelju postojeću, potpunu i točnu adresu dostave na mjestu gdje je dostava Narudžbe moguća i dopuštena.

U slučaju pogreške u adresi za dostavu koju je naveo Klijent, svaka izmjena iste povlači troškove ponovnog slanja. Ti troškovi, u iznosu od petnaest (15) Kuna, bit će na teret Klijenta i naplaćeni od strane Prodavatelja.

Kupac jamči Prodavatelju svoju prisutnost na mjestu, ili prisutnost ovlaštenog zastupnika ili predstavnika, za prijem Narudžbe. U suprotnom, Prodavatelj ne može biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje u dostavi.

Ako je Kupac odsutan tijekom dostave, morat će se obratiti Prijevozniku zaduženom za njegov paket kako bi dogovorio novi datum dostave ili preuzimanje u najbližem skladištu.

Drugi pokušaj dostave bit će naplaćen kao trošak pokušaja ponovne dostave u iznosu od tri (3) eura u korist Prodavatelja.

Ako Kupac nije kontaktirao Prijevoznika u roku koji je ovaj odredio, paketi će biti poslani natrag u skladišta Prodavatelja, koji će obavijestiti o otkazivanju Narudžbe i raskidu Prodaje po primitku povratnog paketa.

Troškovi povrata u iznosu od trideset (30) eura po paketu bit će isključivo na teret Kupca.

Troškovi povrata, kao i eventualni troškovi ponovne dostave, bit će oduzeti prilikom povrata novca za Narudžbu.

8.6 POSEBNE ODREDBE O DOSTAVI U MONTAŽNU STANICU

Prodavatelj nudi mogućnost da se Klijentova Narudžba dostavi u Montažnu Stanicu kako bi se olakšala eventualna dodatna usluga koju bi Klijent mogao zatražiti od Montažne Stanice po svom izboru.

U slučaju Dostave u Montažnu Stanicu, Klijent se obvezuje preuzeti Narudžbu unutar trideset (30) kalendarskih dana od obavijesti o dostupnosti Narudžbe od strane Montažne Stanice. Prodavatelj isključuje svaku garanciju za očuvanje Narudžbe od strane Montažne Stanice nakon tog roka.

Pri prijemu Narudžbe u Montažnoj Stanici, Klijent može zatražiti uslugu montaže. Ta usluga je isključiva odgovornost Montažne Stanice i Klijent priznaje i prihvaća da je Prodavatelj potpuno treća strana u ovom ugovoru o pružanju usluge montaže.

Stoga, kada Klijent odluči montirati svoje Proizvode u Montažnoj Stanici, Prodavatelj ne može biti odgovoran za usluge prijema, skladištenja, demontaže, montaže i balansiranja koje su pod potpunom i isključivom odgovornošću Montažne Stanice. Cijene montaže određuju se prema diskreciji Montažne Stanice bez ikakve intervencije Prodavatelja.

Bez obzira na gore navedeno, Prodavatelj Klijentu na raspolaganje stavlja, isključivo informativno, tarifu i druge praktične informacije (radno vrijeme, maksimalni promjer montaže, itd.) koje su prenijele Montažne Stanice. Prodavatelj ne jamči nikakvu učinkovitost ili točnost ovih informacija

Klijent je pozvan da se unaprijed informira kod Montažne Stanice o cijenama i svim ostalim praktičnim informacijama

8.7 PROIZVODI NA KONZIGNACIJI

Neki Proizvodi mogu biti na konzignaciji. Oni su označeni posebnom oznakom "Dio na konzignaciji pod standardnom zamjenom" u njihovoj tehničkoj specifikaciji.

Cijena Proizvoda na konzignaciji uključuje iznos dijela i konzignacije, odnosno iznos koji proizvođač traži kako bi se osigurao povrat starih rezervnih dijelova za njihov rekonfiguraciju i recikliranje.

Pri primitku novog Proizvoda, Kupac mora vratiti rabljeni Proizvod Prodavatelju na adresu koju je ovaj poslao za povrat Proizvoda na konzignaciji u roku od najviše trideset (30) dana od primitka novog Proizvoda. U suprotnom, Kupac neće moći dobiti nikakav povrat konzignacije.

Vraćeni Proizvod mora biti ekvivalentan, potpun i smješten u ambalažu novog Proizvoda. Troškovi ponovne dostave padaju na teret Kupca.

Pri primitku rabljenog Proizvoda, Prodavatelj vraća Kupcu iznos konzignacije u roku od najviše petnaest (15) dana pod uvjetom da je rabljeni Proizvod u skladu s gore navedenim propisima.

Povrat novca vrši se koristeći isti način plaćanja koji je Kupac koristio za kupnju novog Proizvoda.

9. PRAVO NA ODUSTAJANJE

9.1 KORISNIK PRAVA NA ODUSTAJANJE

Pravo na odustajanje («Korisnik Prava na Odustajanje») ima Klijent Potrošač kada je Ugovor sklopljen na daljinu, nakon telefonskog oglašavanja ili izvan poslovnice.

9.2 ROK ZA ODUSTAJANJE

Nositelj Prava na Odustajanje ima rok od četrnaest (14) dana (u daljnjem tekstu "Rok za Odustajanje") za ostvarivanje svog prava na odustajanje bez potrebe za obrazloženjem svoje odluke, niti za snositi druge troškove osim onih navedenih u ovom članku.

Rok za Odustajanje počinje teći od trenutka kada Nositelj Prava na Odustajanje ili treća strana, koju nije prevoznik, a koju je on odredio, primi Proizvod(e). Ako je Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, Nositelj Prava na Odustajanje može ostvariti svoje pravo na odustajanje od trenutka sklapanja Ugovora.

U slučaju Prodaje više Proizvoda isporučenih odvojeno ili u slučaju Prodaje Proizvoda sastavljenog od setova ili više dijelova čija je isporuka raspoređena tijekom određenog razdoblja, Rok za Odustajanje počinje teći od trenutka kada je primljen posljednji Proizvod ili set ili posljednji dio.

U slučaju Narudžbe koja predviđa redovitu isporuku Proizvoda tijekom određenog razdoblja, Rok za Odustajanje počinje teći od trenutka kada je primljen prvi Proizvod.

Dan kada je Ugovor sklopljen ili dan kada je Proizvod primljen ne računa se u Rok za Odustajanje. Rok za Odustajanje počinje teći na početku prve sata prvog dana i završava istekom posljednje sata posljednjeg dana Roka za Odustajanje. Ako Rok za Odustajanje istječe subotom, nedjeljom ili praznikom ili neradnim danom, produžuje se do prvog sljedećeg radnog dana.

9.3 OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTAJANJE

Za ostvarivanje svog prava na odustajanje, Nositelj Prava na Odustajanje obavještava Prodavatelja o svojoj odluci da se odustane slanjem Prodavatelju, prije isteka Roka za Odustajanje, ispunjenog obrasca dostupnog ovdje (i na kraju ovih uvjeta), ili bilo koje druge izjave koja jasno izražava njegovu namjeru da se odustane i koja je poslana e-poštom (https://www.gumelider.com.hr/kontakt).

Odgovornost za dokazivanje ostvarivanja prava na odustajanje leži na Nositelju Prava na Odustajanje.

9.4 POVRAT PROIZVOD(A)

Nositelj Prava na Povlačenje vraća ili vraća Proizvod(e) Prodavatelju ili osobi koju je ovaj odredio, bez nepotrebnog odgađanja i, najkasnije, u roku od četrnaest (14) dana nakon što je obavijestio o svojoj odluci o povlačenju, osim ako Prodavatelj ne predloži da sam preuzme Proizvod(e).

Nositelj Prava na Povlačenje snosi samo izravne troškove povrata Proizvoda(e).

Nositelj Prava na Povlačenje može sam organizirati povrat jednog ili više Proizvoda preuzimajući izravno na sebe povezane troškove ili može zatražiti od Prodavatelja, uz njegovu suglasnost, preuzimanje tog povrata koji će biti naplaćen Nositelju Prava na Povlačenje u iznosu procijenjenom na trideset (30) Eura po artiklu (uz potvrdu od strane prijevoznika).

Odgovornost Nositelja Prava na Povlačenje može se angažirati samo u slučaju umanjenja vrijednosti Proizvoda(e) koje proizlaze iz manipulacija koje nisu potrebne za utvrđivanje prirode, karakteristika i ispravnog funkcioniranja Proizvoda(e).

9.5 POVRAT NOVCA

Kada se iskoristi pravo na odustajanje, Prodavatelj vraća Držatelju Prava na Odustajanje ukupan iznos uplaćenih sredstava, uključujući troškove dostave, bez nepotrebnog kašnjenja i najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma kada je obaviješten o odluci Držatelja Prava na Odustajanje da se povuče.

Bez obzira na prethodno navedeno, kada Prodavatelj ne predlaže da sam preuzme Proizvod(e), Prodavatelj može odgoditi povrat novca do preuzimanja Proizvoda(e) ili do trenutka kada Držatelj Prava na Odustajanje dostavi dokaz o otpremi Proizvoda(e), uzimajući u obzir datum prvog događaja.

Prodavatelj izvršava ovaj povrat novca koristeći isti način plaćanja koji je Držatelj Prava na Odustajanje koristio za početnu transakciju, osim ako Držatelj Prava na Odustajanje izričito ne pristane da se koristi drugi način plaćanja i pod uvjetom da povrat novca ne uzrokuje troškove Držatelju Prava na Odustajanje.

Prodavatelj nije dužan vratiti dodatne troškove ako je Držatelj Prava na Odustajanje izričito odabrao način dostave koji je skuplji od standardnog načina dostave koji nudi Prodavatelj.

9.6 POSLJEDICE

Primjena prava na povlačenje završava obvezu Stranaka da izvrše Ugovor na daljinu ili Ugovor izvan poslovnih prostorija, ili da ga sklope kada je Nositelj Prava na Povlačenje dao ponudu. Primjena prava na povlačenje Ugovora glavnog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija automatski završava svaki dodatni ugovor, bez troškova za Nositelja Prava na Povlačenje osim onih predviđenih u ovom članku.

10. GARANCIJE

Primjena bilo koje garancije predviđene ovim Člankom mora se zatražiti kontaktiranjem Prodavatelja na sljedećoj URL adresi:

https://www.gumelider.com.hr/kontakt

10.1 PRETHODNO UPOZORENJE

Kupac je dužan osigurati da su Proizvodi koje naručuje u skladu s propisima proizvođača njegovog vozila.

Kupac je također dužan poštivati propise i preporuke proizvođača u vezi sa sigurnošću i pouzdanošću vozila, posebno veličinu guma i felgi, napuhavanje i pritisak guma, kao i uvjete montaže i skladištenja guma.

Nijedno od jamstava navedenih u ovom članku ne uzima u obzir nedostatke zbog pogreške u montaži, niti normalno trošenje Proizvoda, niti posljedice zbog nepravilne upotrebe Proizvoda, niti oštećenje Proizvoda zbog nemara Kupca ili jednog od njegovih zaposlenika.

Prodavatelj ne daje nikakvo jamstvo u vezi s bilo kakvim nedostatkom Proizvoda izravno uzrokovanim uslugom Montažne Stanice koju je odabrao Kupac.

10.2 JAMSTVO SUKLADNOSTI

10.2.1 Sukladnost Proizvoda

Prodavatelj isporučuje Kupcu Potrošaču Proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve navedene u Članku 10.2.2, 10.2.3 i 10.2.4.

10.2.2 Subjektivni kriteriji sukladnosti

Da bi bili sukladni Ugovoru o prodaji, Proizvodi moraju, prema potrebi:

 • odgovarati opisu, vrsti, količini i kvaliteti te imati funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge karakteristike kako je predviđeno Ugovorom o prodaji;
 • biti prilagođeni specifičnoj svrsi koju traži Potrošač, koju je ovaj obznanio Prodavatelju najkasnije u trenutku sklapanja Ugovora o prodaji i koju je Prodavatelj prihvatio;
 • biti isporučeni sa svim priborom i svim uputama, posebno za instalaciju, kako je predviđeno Ugovorom o prodaji; i
 • biti isporučeni s ažuriranjima kako je predviđeno Ugovorom o prodaji.
10.2.3 Objektivni kriteriji sukladnosti

(i) Osim što moraju zadovoljiti sve zahtjeve za sukladnost predviđene ugovorom, Proizvodi moraju:

 1. biti prikladni za svrhe za koje bi se obično koristila dobra iste vrste, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, bilo koju odredbu prava Europske unije i nacionalnog prava na snazi, kao i sve postojeće tehničke norme ili, u nedostatku takvih tehničkih normi, specifične kodekse ponašanja koji se primjenjuju na dotični sektor;
 2. ako je primjenjivo, imati kvalitetu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Potrošaču prije sklapanja ugovora, i odgovarati opisu tog uzorka ili modela;
 3. ako je primjenjivo, biti isporučeni s priborom, uključujući pakiranje i upute za instalaciju ili druge upute, koje Potrošač može razumno očekivati da će primiti; i
 4. biti u količini i imati kvalitete i druge karakteristike, uključujući u pogledu trajnosti, funkcionalnosti, kompatibilnosti i sigurnosti, normalne za dobra iste vrste i koje Potrošač može razumno očekivati, s obzirom na prirodu Proizvoda i uzimajući u obzir bilo koju javnu izjavu koju je dao Prodavatelj ili druge osobe smještene uzvodno u lancu transakcija ili u ime Prodavatelja ili takvih osoba, uključujući proizvođača, posebno u oglasima ili na etiketi.

(ii) Prodavatelj nije obvezan poštivati javne izjave navedene u (i), točka d), ako dokaže:

 1. da nije znao, i razumno nije mogao znati, za dotičnu javnu izjavu;
 2. da je u trenutku sklapanja ugovora, javna izjava bila ispravljena na isti način kao i onaj na koji je navedena izjava bila dana ili na usporediv način; ili
 3. da odluka o kupnji Proizvoda nije mogla biti utjecana javnom izjavom.

(iii) Nema nedostatka sukladnosti u smislu (i) ako je, u trenutku sklapanja Ugovora o prodaji, Potrošač bio posebno obaviješten da se određena karakteristika Proizvoda odstupa od objektivnih kriterija sukladnosti predviđenih u (i) i da je Potrošač izričito i odvojeno prihvatio to odstupanje prilikom sklapanja Ugovora o prodaji.

10.2.4 Neispravna instalacija Proizvoda

Svaki nedostatak sukladnosti koji proizlazi iz neispravne instalacije Proizvoda smatra se nedostatkom sukladnosti Proizvoda ako:

 1. instalacija je dio Ugovora o prodaji i izvršena je od strane Prodavatelja ili pod njegovom odgovornošću; ili
 2. instalacija, koja je trebala biti izvršena od strane Potrošača, izvršena je od strane njega i neispravna instalacija je posljedica nedostataka u uputama za instalaciju koje je pružio Prodavatelj.
10.2.5 Odgovornost Prodavatelja

Prodavatelj odgovara Potrošaču za svaku neusklađenost koja postoji u trenutku isporuke Proizvoda i koja se pojavljuje u roku od dvije (2) godine od tog trenutka, bez obzira na duži rok predviđen nacionalnim zakonodavstvom Potrošača koje je ovaj pozvan konzultirati.

10.2.6 Teret dokaza

Svaka neusklađenost koja se pojavljuje u roku od jedne (1) godine od trenutka kada su Proizvodi isporučeni pretpostavlja se da je postojala u trenutku isporuke Proizvoda, osim ako se ne dokaže suprotno ili osim ako ta pretpostavka nije nespojiva s prirodom Proizvoda ili prirodom neusklađenosti. Gore navedeni rok primjenjuje se bez obzira na duži rok predviđen nacionalnim zakonodavstvom Potrošača koje je ovaj pozvan konzultirati.

10.2.7 Obavijest

Nacionalno zakonodavstvo Potrošača može predvidjeti da bi Potrošač mogao ostvariti svoja prava, mora obavijestiti Prodavatelja o neusklađenosti u određenom roku od datuma kada je primijetio tu neusklađenost. Potrošača se poziva da se posavjetuje sa svojim nacionalnim zakonodavstvom o ovoj točki.

10.2.8 Pravo Potrošača na prigovor zbog nedostatka sukladnosti

(i) U slučaju nedostatka sukladnosti, Potrošač ima pravo na usklađivanje Proizvoda, na proporcionalno smanjenje cijene, ili na raskid Prodaje, pod uvjetima navedenim u ovom članku.

(ii) Da bi ostvario pravo na usklađivanje Proizvoda, Potrošač može izabrati između popravka i zamjene, osim ako izabrano rješenje nije moguće ili bi, u usporedbi s drugim rješenjem, nametnulo Prodavatelju troškove koji bi bili nesrazmjerni, s obzirom na sve okolnosti, posebno na:

 1. vrijednost koju bi Proizvodi imali bez nedostatka sukladnosti;
 2. važnost nedostatka sukladnosti; i
 3. moguću mogućnost odabira drugog rješenja bez većeg neugodnosti za Potrošača.

(iii) Prodavatelj može odbiti uskladiti Proizvode ako su popravak i zamjena nemogući ili kada bi to nametnulo troškove koji bi bili nesrazmjerni, s obzirom na sve okolnosti, posebno one navedene u (ii), točke a) i b).

(iv) Potrošač ima pravo na proporcionalno smanjenje cijene sukladno Članku 10.2.10, ili na raskid ugovora o Prodaji sukladno članku 10.2.11, u svakom od sljedećih slučajeva

 1. Prodavatelj nije izvršio popravak ili zamjenu ili, prema potrebi, nije izvršio popravak ili zamjenu sukladno Članku 10.2.8, (ii) i (iii), ili je Prodavatelj odbio uskladiti Proizvode sukladno (iii) ovog članka ;
 2. nedostatak sukladnosti se pojavljuje unatoč pokušaju Prodavatelja da uskladi Proizvode ;
 3. nedostatak sukladnosti je toliko ozbiljan da opravdava trenutno smanjenje cijene ili trenutni raskid ugovora o Prodaji; ili
 4. Prodavatelj je izjavio, ili je jasno iz okolnosti, da Prodavatelj neće provesti usklađivanje Proizvoda u razumnom roku ili bez veće neugodnosti za Potrošača.

(v) Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je nedostatak sukladnosti samo manji. Teret dokazivanja da li je nedostatak sukladnosti manji ili ne, pada na Prodavatelja.

(vi) Potrošač ima pravo obustaviti plaćanje ostatka cijene ili dijela iste dok Prodavatelj ne ispuni obveze koje mu pripadaju po jamstvu. Posebne uvjete za ostvarivanje prava na obustavu plaćanja mogu predvidjeti nacionalni zakoni Potrošača koje se ovaj potiče da konzultira.

(vii) Nacionalni zakon Potrošača može regulirati pitanje da li, i u kojoj mjeri, činjenica da Potrošač pridonosi nedostatku sukladnosti utječe na njegovo pravo na prigovor. Stoga se Potrošač potiče da konzultira svoj nacionalni zakon o ovom pitanju.

10.2.9 Popravak ili zamjena Proizvoda

(i) Popravak ili zamjena se provodi:

 1. bez troškova;
 2. u razumnom roku od trenutka kada je Prodavatelj obaviješten od strane Potrošača o neusklađenosti;
 3. bez većeg neugodnosti za Potrošača, uzimajući u obzir prirodu Proizvoda i namjenu koju Potrošač traži.

(ii) Kada je potrebno riješiti neusklađenost popravkom ili zamjenom Proizvoda, Potrošač stavlja Proizvode na raspolaganje Prodavatelju. Prodavatelj preuzima zamijenjene Proizvode na svoj trošak.

(iii) Kada popravak zahtijeva uklanjanje Proizvoda koji su bili instalirani u skladu s njihovom prirodom i svrhom prije nego što se neusklađenost pojavila, ili kada ti Proizvodi moraju biti zamijenjeni, obveza popravka ili zamjene Proizvoda uključuje uklanjanje neusklađenih Proizvoda i instalaciju zamjenskih Proizvoda ili popravljenih Proizvoda, ili preuzimanje troškova uklanjanja i instalacije.

(iv) Potrošač nije dužan platiti za normalnu upotrebu koju je napravio s zamijenjenim Proizvodima tijekom razdoblja prije njihove zamjene.

10.2.10 Smanjenje cijene

Smanjenje cijene je proporcionalno razlici između vrijednosti Proizvoda koje je Potrošač primio i vrijednosti koju bi Proizvodi imali da su sukladni.

10.2.11 Raskid Prodaje

(i) Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid Prodaje upućivanjem prodavatelju izjave koja izražava njegovu odluku o ostvarivanju prava na raskid ugovora o Prodaji.

(ii) Kada nesukladnost utječe samo na neke od Proizvoda isporučenih u skladu s ugovorom o Prodaji i postoji razlog za raskid ugovora o prodaji prema Članku 10.2.7, Potrošač može ostvariti svoje pravo na raskid ugovora o Prodaji samo u odnosu na te Proizvode, i u odnosu na bilo koji drugi Proizvod koji je stekao istovremeno s nesukladnim Proizvodima ako se od Potrošača ne može razumno očekivati da zadrži samo sukladne Proizvode.

(iii) Kada Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid ugovora o Prodaji u cijelosti ili, u skladu s (ii), u odnosu na neke od Proizvoda isporučenih u skladu s ugovorom o Prodaji:

 1. potrošač vraća Proizvode Prodavatelju na trošak ovog potonjeg; i
 2. Prodavatelj vraća Potrošaču cijenu plaćenu za Proizvode čim primi Proizvode ili dokaz o njihovom povratu koji je Potrošač pružio.

Za potrebe ovog stavka, nacionalno zakonodavstvo Potrošača može predviđati uvjete povrata i povrata novca. Stoga se Potrošaču savjetuje da se upozna s nacionalnim zakonodavstvom o ovom pitanju.

10.3 GARANCIJA ZA SKRIVENE NEDOSTATKE

Bez obzira na zakonsku garanciju sukladnosti navedenu u Članku 10.2, Klijent Potrošač može imati koristi od nacionalnih pravila koja ne reguliraju specifično potrošačke ugovore i predviđaju specifične pravne lijekove za određene vrste nedostataka koji nisu bili očiti u trenutku sklapanja ugovora o prodaji, odnosno nacionalnih odredbi koje mogu postaviti specifična pravila u vezi s odgovornošću prodavatelja u slučaju skrivenih nedostataka. Potrošača se poziva da se upozna s nacionalnim zakonodavstvom o ovom pitanju.

Klijent Profesionalac ili Ne-Profesionalac koriste moguće garancije predviđene andoranskim pravom.

10.4 KOMERCIJALNA GARANCIJA

Prodavatelj nudi Klijentu da uz svoju Narudžbu, pod određenim uvjetima, pridruži komercijalnu garanciju nazvanu "Garancija Gume Plus" putem ugovora o komercijalnoj garanciji koji je dostupan ovdje.

Ova komercijalna garancija primjenjuje se bez obzira na pravo Potrošača da koristi zakonsku garanciju sukladnosti navedenu u Članku 10.2 ili nacionalne odredbe o garanciji za skrivene nedostatke navedene u Članku 10.3.

U slučaju da Profesionalac ili Ne-Profesionalac preuzme komercijalnu garanciju, ova se primjenjuje bez obzira na pravo Profesionalca ili Ne-Profesionalca da koriste moguće garancije predviđene andoranskim pravom.

11. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Osim ako neispunjenje jedne od Strana nije konačno, šteta i kamate duguju se samo ako je dužna Strana prethodno upozorena da izvrši u razumnom roku. Dužna Strana je, ako je potrebno, osuđena na plaćanje štete i kamata zbog neispunjenja obveze ili zbog kašnjenja u izvršenju, ako ne opravda da je izvršenje spriječeno slučajem Više Sile. Dužna Strana će biti odgovorna samo za štetu i kamate koje su bile predviđene ili koje su mogle biti predviđene prilikom sklapanja Ugovora, osim kada je neispunjenje posljedica teške pogreške ili prijevare. Čak i u slučaju kada neispunjenje Ugovora proizlazi iz teške pogreške ili prijevare, šteta i kamate uključuju samo ono što je neposredna i direktna posljedica neispunjenja.

12. OSIGURANJE

Prodavatelj je osiguran za svoju profesionalnu odgovornost proizašlu iz njegove aktivnosti i rezultirajuću iz tjelesne, materijalne i nematerijalne štete nanijete trećim stranama prije ili nakon isporuke proizvoda ili završetka usluge radova.

Ovo osiguranje je ugovoreno kod tvrtke AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francuska).

Geografsko pokriće ovog osiguranja se proteže na cijeli svijet s izuzetkom (i) aktivnosti koje provode stalne ustanove ili postrojenja, smješteni izvan Francuske, Andore i Monaka; (ii) izvoza za Sjedinjene Američke Države i Kanadu; (iii) usluga ili radova koje izvodi osiguranik ili u njegovo ime na teritorijima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, uključujući organizaciju sajmova, izložbi ili izložbi.

13. VIŠA SILA

U slučaju Više sile koja rezultira trajnom nemogućnošću dužničke strane, Ugovor se automatski raskida i Strane su oslobođene svojih obveza.

U slučaju Više sile koja rezultira privremenom nemogućnošću, izvršenje obveze je suspendirano osim ako odgoda koja bi iz toga proizašla ne opravdava raskid Ugovora.

Nemogućnost izvršenja ugovorne obveze od strane Strane oslobađa tu Stranu u odgovarajućoj mjeri kada proizlazi iz slučaja Više sile i kada je konačna, osim ako se nije dogovorila da će se time baviti ili ako nije prethodno upozorena.

14. OSOBNI PODACI

Osobni podaci koje Prodavatelj prikuplja o Kupcu u okviru Prodaje podliježu automatiziranoj obradi za koju Prodavatelj sam određuje sredstva i svrhu i, u tom smislu, odgovoran je za tu obradu prema članku 3.4 andorske zakona 15/2003 od 18. prosinca 2003. kvalificirane zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu "LQPD").

Kupac je pozvan da posjeti Politiku privatnosti i stranicu Cookie na Stranici kako bi saznao uvjete pod kojima Prodavatelj obrađuje i čuva osobne podatke.

15. UGOVORNI DOKUMENTI

Ugovor se sastoji od sljedećih ugovornih dokumenata:

 1. ovih Općih uvjeta prodaje;
 2. Narudžbenice;
 3. Dostavnice;
 4. Računa o prodaji.

U slučaju proturječnosti ili razlike između odredbi dva dokumenta, prevladat će odredba dokumenta višeg ranga (npr. Račun o prodaji prevladava nad Dostavnicom; Dostavnica prevladava nad Narudžbenicom; Narudžbenica prevladava nad Općim uvjetima prodaje).

Nijedna napomena koju je Kupac, njegov zastupnik ili predstavnik napisao na Dostavnici, osim njegovog potpisa, neće se smatrati ugovornom bez prihvaćanja Prodavatelja.

Svi gore navedeni ugovorni dokumenti predstavljaju cjelokupnost postojećih obveza između Strana. Ti ugovorni dokumenti zamjenjuju i poništavaju sve prethodne usmene ili pisane obveze vezane za Prodaju.

Strane su se dogovorile da će snositi rizik od svake nepredvidive promjene okolnosti koje bi izvršenje obveza svake od Strana prema Ugovoru učinilo preteškim.

16. NASLOVI

Naslovi korišteni u OPŠTIM USLOVIMA PRODAJE su samo navedeni radi praktičnosti i ne bi trebali utjecati na značenje ili strukturu odredbi OPŠTIH USLOVA PRODAJE.

U slučaju poteškoća u tumačenju bilo kojeg od naslova koji se nalaze na početku klauzula, i bilo koje od klauzula, naslovi će biti proglašeni nepostojećima.

17. VAŽNOST

Ako bi jedna ili više odredbi OPĆIH UVJETA PRODAJE bile proglašene nevažećima, nepisanim ili neprimjenjivim u skladu sa zakonom, propisom ili kao rezultat konačne odluke nadležnog suda, ta ili te odredbe trebale bi se smatrati odvojenima od OPĆIH UVJETA PRODAJE. Ostale odredbe OPĆIH UVJETA PRODAJE smatrat će se važećima i ostaju na snazi, osim ako jedna od Strana ne dokaže da otkazana(e) odredba(e) ima(ju) bitan i odlučujući karakter bez kojeg ne bi sklopila ugovor.

18. TOLERANCIJE

Činjenica da jedna od Strana ne koristi prekršaj druge Strane u vezi s bilo kojom od svojih obveza proizašlih iz Ugovora ne može se tumačiti kao odricanje od izvršenja dotične obveze u odsutnosti propisa.

19. PRAVILA MODERACIJE

Pravila moderacije online mišljenja Prodavatelja dostupna su ovdje.

20. ŽALBA

U slučaju žalbe, Klijent je pozvan da kontaktira Prodavatelja putem obrasca dostupnog ovdje.

U okviru svake žalbe, Klijent je pozvan da navede broj svoje Narudžbe.

Prodavatelj će uložiti najbolje napore da odgovori na svaku žalbu u najkraćem mogućem roku.

Mogućnost podnošenja žalbe od strane Klijenta ne utječe na njegovo pravo da se obrati medijatoru za potrošače u uvjetima Članka 21 ili bilo kojem nadležnom sudu.

21. MEDIJACIJA

U skladu s člankom 14.1 Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013., obavještavamo vas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za Online Rješavanje Sporova (ORS) koje je dostupno putem Europske komisije i dostupno na sljedećoj adresi: Rješavanje Sporova Online.

22. PRIMJENJIVI ZAKON

Ugovorni odnosi između Prodavatelja i Kupca Potrošača smještenog na teritoriju Europske Unije uređeni su zakonom države članice na kojoj je ovaj posljednji uspostavljen, u pogledu njegove zaštite prema pravu potrošača navedene države članice.

Podaci vezani za Narudžbu informatički se obrađuju u malteškoj ustanovi Prodavatelja, stoga će se malteški zakon primjenjivati u pogledu obrade osobnih podataka.

Što se tiče svih ostalih pitanja koja ne spadaju pod dvije gore navedene odredbe, supsidijarno će se primjenjivati andorski zakon.

Nastavite pregledavati bez prihvaćanja >
O kolačićima i drugim elementima za praćenje
Gumelider.com.hr (AD TYRES) i njegovi partneri (Google, Hotjar, Microsoft) upotrebljavaju zapisnike o povezivanju (kolačiće) i druge elemente za praćenje (mrežna pohrana) kako bi zajamčili pravilno funkcioniranje mrežnog mjesta, olakšali vaše pregledavanje mrežnog mjesta, provodili statistička mjerenja i prilagođavali reklamne kampanje. Kolačići i drugi elementi za praćenje pohranjeni na vašem uređaju vjerojatno sadržavaju osobne podatke. Također, ne postavljamo nikakve kolačiće ili druge elemente za praćenje bez vašeg besplatnog i informiranog pristanka, osim onih koji su bitni za rad mrežnog mjesta. Zadržavamo vaš odabir tijekom šest mjeseci. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku posjetom stranice posvećene kolačićima i drugim elementima za praćenje. Možete odabrati pregledavanje bez prihvaćanja pohranjivanja kolačića ili drugih elemenata za praćenje. Odbijanjem se ne onemogućava pristupanje uslugama AD TYRES. Za više informacija pogledajte stranicu posvećenu kolačićima i drugim elementima za praćenje.
Prilagodi kolačiće
LiveChat
Desila se greška, molimo pokušajte ponovno ili nas kontaktirajte ukoliko ona potraje.