Kliknite ovdje za pretragu

Kako da sami promijenite gumu

Kako biste uštedjeli koju kunu, možete biti mudri i sami pričvrstiti gumu pod uvjetom da imate odgovarajući materijal. Ova se radnja savjetuje samo za gume na motociklu ili quad vozilu, dok se nikako ne savjetuje za gume na automobilima jer riskirate da oštetite gumu ili naplatak.

Potreban materijal

Kako biste sami pričvrstili gumu, važno je imati ispravan alat :

  • odvijač za uklanjanje jezgre : jezgra je mali metalni dio unutar ventila.
  • strugač: on će poslužiti za odvajanje gume od naplatka.
  • 3 štitnika za naplatke
  • 3 poluge za skidanje guma sa kotača
  • mast za montiranje i sapun
  • balanser

Kako skinuti gumu

Prva etapa se sastoji u tome da brzo ispušete gumu. Za to vam je dovoljno da odvijete ventil uz pomoć odvijača za uklanjanje jezgre.

Zatim možete staviti gumu na strugač kako bi uklonili gumu s obje strane naplatka. Ako nemate strugač, možete to obaviti sa kliještima čiji je kljun dovoljno širok, ili uz pomoć hidraulične preše.

Kad ih odvojite, obje strane gume namažite mašću ili sapunom kako biste ju lakše skinuli

Za vađenje gume iz naplatka, rabite tri poluge za demontiranje gume štiteći naplatak sa tri štitnika za naplatke. Štitnik postavite na naplatak, a zatim podignite gumu uz pomoć poluge kako biste je izvadili. Ponavljajte ovu radnju onoliko puta koliko je potrebno kako biste izvadili prvu stranu gume.

Sa druge strane obavljate istu radnju ali prolazeći kroz unutarnju stranu naplatka.

Montiranje gume

Namažite ponovno naplatak i gumu koju trebate montirati. Prva bočna strana, njene 3/4 lako će se obaviti oko naplatka, a još jedan njen dio, koji čini još 1/4, postavit ćete uz pomoć poluge za skidanje.

Za vraćanje drugog bočnog dijela, rabite više poluga pritišćući gumu koljenom ili vam u tome može pomoći još jedna osoba.

Kad gumu u potpunosti vratite, ponovno namontirajte ventil uz pomoć odvijača za montiranje jezgre.

Posljednja etapa se sastoji u tome da gumu stavite na naplatak snažno je napuhavajući sve dok ne čujete dva "klika". Klik znači da je vaša guma ispravno zalijepljena za naplatak.

Zatim, morate napuhati gumu na prikladan tlak, i ako je potrebno izvršiti i balansiranje.