Kliknite ovdje za pretragu

Pucanje i istrošenost guma

Već znamo da gume moramo mijenjati kada dubina proreza postane manja od 1,6 mm, kako bi izbjegli nesreću.

Ali, postoje li i drugi slučajevi kada trebamo promijeniti gume ? Moramo li gume obavezno mijenjati ukoliko su proizvedene prije više od 5 godina ?

Trajanje gume je usko povezano sa time koliko je rabite i kakvi su metereološki uvjeti. Ako su svi uvjeti zajedno povoljni, guma može trajati dulje od 5 godina i 60 000 kilometara. Za takav rezultat, treba kombinirati :

  • Optimalan tlak koji se redovito provjerava
  • Besprijekornu geometriju
  • Poštovati savjete vezane za okretanje na svakih 10 000 km
  • Idealne uvjete za parkiranje (u sjeni, sa vrlo malo sunčeve topline)
  • Umjerenu klimu

Ali, čak i kad sastavimo sve te uvjete, kaučuk se s godinama mijenja te ćemo primijetiti pojavu pukotina na bočnim stranama guma kao i u dnu procjepa.

Što je uzrok pukotinama ?

Gume neprestano moraju ispunjavati teške zadatke, podnositi velike promjene u temperaturama, ograničenja zbog okretanja, zagađenja, prašine od kočenja itd. Svi ti elementi oštećuju kaučuk usprkos zaštitnom laku koji se na njega nanosi prije nego što se započne rabiti. Najvidljivija posljedica tih svakodnevnih napada na gumu jeste gubitak elastičnosti kaučuka i pojava tih pukotina. Redovitom uporabom guma moguće je odložiti pojavu tih pukotina.

Predstavljaju li pukotine opasnost po moju sigurnost ?

Sve dok su površinske, pukotine ne predstavljaju neposrednu opasnost po vašu sigurnost. Međutim, mikropukotine pokazuju veliku razinu oštećenosti kaučuka. Gubitak elastičnosti utječe na sve performanse. Tada je veoma važno da ih promjenite.