Kliknite ovdje za pretragu

Maksimalni tlak gume

Maksimalni tlak gume odgovara najvećem tlaku na hladnom kojeg guma može podnijeti. Međutim, treba koristiti maksimalni tlak kada priručnik vozila to određuje.

Kako bi se postigla dobra mjera, tlak u gumama trebate mjeriti na hladnom. To znači da se guma ne smije izlagati suncu niti visokim temperaturama, a samo vozilo nije se smjelo voziti.

Tlak "na toplom" je viši od 0,3 bara u odnosu na tlak na hladnom.

Time, ako je preporučani tlak na hladnom jednak maksimalnom tlaku gume, maksimalni prag će biti prekoračen.

U tom slučaju možete doći u iskušenje da lagano ispušete gumu "na toplom" ali to ne treba raditi jer će tlak ponovno pasti na maksimalni prag na hladnom.

Znajte i to da se maksimalni tlak gume može odvojiti od standardne vrijednosti za iznos date oznake opterećenja. Primjerice, guma sa standardnom oznakom opterećenja mora moći podnijeti 2,4 bara, ali je uobičajeno pronaći i gume koje se prilagođavaju tlaku koji ide do 3 bara.

Te vrijednosti se nalaze u priručniku vozila i na naljepnici koja se nalazi na visini vozačevih vrata.

Maksimalni tlak koji guma može podnijeti napisan je malim slovima na bočnoj stani gume u KPA ili PSI (100 kpa = 1 bar i 14,50 PSI = 1 bar).